Tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu

<< Click to Display Table of Contents >>

Tổng quan về hệ thống cơ sở dữ liệu

Phần mềm Delta có hệ thống cơ sở dữ liệu mở, được thiết kế chuẩn. Nhờ đó người dùng dễ dàng chỉnh sửa, bổ sung một cách dễ dàng thông qua các tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tích hợp trong chương trình.

 

Với các tiện ích này, người dùng có thể tạo cho mình bộ dữ liệu riêng như đơn giá, định mức. Nó hoàn thiện đủ để có thể xuất bản đơn giá định mức.

 

Đây là tính năng mạnh hỗ trợ người dùng, đặc biệt những người làm trong các Tổng công ty lớn có nhiệm vụ phải xây dựng định mức chuyên ngành, định mức riêng cho các dự án đặc biệt.

 

Cấu trúc

 

Cơ sở dữ liệu của Delta dùng dữ liệu Access có phần mở rộng là *.mdb người dùng có thể mở trực tiếp dữ liệu bằng Access để chỉnh sửa. Cấu trúc bao gồm:

 

+ Cơ sở dữ liệu được lưu trong thư mục Dongia và Dinhmuc. Mỗi tỉnh sẽ có một thư mục chứa bảng dữ liệu tên tỉnh nằm trong thư mục Dongia. Ví dụ C:\Delta60\DonGia\Hanoi. Các bảng dữ liệu của một tỉnh.

 

Đơn giá

DonGia

Lưu toàn bộ đơn giá của tỉnh hiện tại

Đinh mức

Dinhmuc

Lưu định mức

Công việc định mức

CVDM

Lưu các công tác định mức.

Công việc phụ lục vữa

CVPLV

Lưu các công tác phụ lục vữa

Phụ lục vữa

PLVua

Lưu các PLV

Từ điển vật tư

TDVT

Lưu từ điển Vật tư

Tỉnh

Tinh

Bảng thamchiếu Đơn giá - Định mức - Giá VT - PLV - và ghi chú rõ nhóm đơn giá nào.

Giá Vật tư

GiaVT

Lưu các giá của VT - giá gốc và giá TB.

 

+ Ngoài ra còn có CuocVC.mdb Lưu các bảng cước vận chuyển thủ công và cơ giới của các tỉnh

Các phần mềm khác thường tổ chức rời rạc mỗi lần chỉnh thêm sửa người dùng phải chỉnh dữ liệu của từng bảng, từng file riêng biệt -> khó cho người dùng.

 

Trong Delta dữ liệu được tổ chức có logic, có cấu trúc, liên thông => người dùng dễ dàng trong việc thêm sửa dữ liệu từ đơn giá -> định mức -> giá vật tư -> từ điển vật tư

 

Thực hiện:

 

Vào menu Dữ liệu. Chọn một trong các chức năng sau

 

oThêm sửa đơn giá

oThêm sửa định mức

oThêm sửa phục lục vữa

oThêm sửa bảng giá vật liệu, nhân công, máy.

oThêm sửa bảng giá cước vận chuyển

oThêm sửa từ điển vật tư

oThêm sửa cước VC

oChọn Tỉnh TP (đơn giá cần dùng)

oCopy đơn giá các tỉnh từ CD (hoặc ổ cứng).

oTải đơn giá các tỉnh từ Internet.

oThêm sửa tệp tham chiếu.

 

Hình ảnh ví dụ về đơn giá Hà Nội

 

 

 

Quy tắc

 

Trong tất cả các tiện ích chỉnh sửa cơ sở dữ liệu đều có 2 cách chỉnh sửa là thêm, sửa trực tiếp trên lưới và thêm sửa xóa thông qua các nút lệnh

 

Để người dùng không phải tìm hiểu nhiều, các form được thiết kế giống nhau, cùng kiểu thao tác. Hình dưới mô tả quá trình thao tác dữ liệu

 

1. Sửa trực tiếp trên lưới.

Sửa tên, đơn vị, giá ngay trên lưới, không cần bấm vào các nút trên - Chỉ dùng sửa đơn giản, không thay đổi mã

 

 

 

2. Thêm sửa qua các nút lệnh

 

Ví dụ 1: thêm mới mã vật tư 15000, tên là Ve mầu kem của Đức, đơn vị là kg. Quan sát hình dưới.

 

 

 Hình trên mô tả thêm mới giá thông báo.

 Nếu muốn sửa chọn vật liệu cần sửa- sửa thông tin ở các ô tương ứng - Bấm nút sửa.

 Nếu muốn xóa chọn vật liệu cần xóa - bấm nút  Xóa

 

Các thao tác như thế này áp dụng chung cho Đơn giá, định mức, giá thông báo, giá gốc, phụ lục vữa,...

 

Xem chi tiết các phần thêm sửa đơn giá, định mức ...