Tải đơn giá trực tiếp từ Internet  

<< Click to Display Table of Contents >>

Tải đơn giá trực tiếp từ Internet  

Tải đơn giá trực tiếp từ máy chủ (Server) của Công ty Delta -> Máy tính phải kết nối Internet. Đây là tính năng mới, hiện đại, nhanh chóng và bảo đảm là đơn giá tải về là luôn là đơn giá mới nhất do chúng tôi cung cấp.

 

Thực hiện:

Bước 1: Chạy chương trình -> Vào menu Dữ liệu\ Chọn/ Bỏ tỉnh TP các tỉnh từ Web hoặc bấm nút start - Program Files - > Phần mềm dự toán Delta -> Tải đơn giá các tỉnh. Hộp thoại sau xuất hiện

 

 

Bước 2: Chọn Tỉnh cần tải đơn giá từ danh mục tỉnh/TP. Bấm nút "Download" để tiến hành tải.

 

 

Sau khi bấm nút sẽ mờ và tiến hành tải đơn giá của tỉnh đã chọn. Nếu quá trình tải diễn ra bình thường, tức là mạng ổn định không bị ngắt giữa chừng thì nút "Download" sẽ mờ và quá trình tải hoàn tất, nếu gặp trục trặc thì nút download sẽ sáng trở lại và người dùng cần bầm nút này để thử lại.