Thêm sửa đơn giá

<< Click to Display Table of Contents >>

Thêm sửa đơn giá

Vào menu Dữ liệu\Thêm/sửa đơn giá

Nội dung này có hai phần:

1. Thêm đơn giá mới

 

 

+ Tên đơn giá mới:  Đơn giá mới không trùng với tên đơn giá nào trước đó của tỉnh, ghi rõ tiếng việt không dấu, tối đa là 20 kí tự.

+Ghi chú: Ghi rõ ràng chú thích để biết đơn giá được ban hành năm nào.

+ Chọn bảng định mức.

+ Chọn bảng giá VT.

+ Chọn PLV.

Có hai lựa chọn:

+ Tạo mới hoàn toàn: Tạo một bảng đơn giá hoàn toàn mới.

+ Kế thừa bảng hiện hành: Bảng mới tạo ra có dữ liệu kế thừa là bảng hiện hành.

Ấn nút chọn đồng ý nếu muốn thêm mới bảng đơn giá.

 

2. Chỉnh sửa đơn giá.

Chọn Tỉnh/TP có đơn giá cần chỉnh đơn giá - > chọn Đơn giá cần hiệu chỉnh.

 

 

 

Trong hình trên có 3 vùng:

 

Vùng 1: hiển thị đơn giá hiện tại. Bạn có thể sửa trực tiếp số liệu trên vùng này

Vùng 2: HIển thị định mức, cứ bấm vào công tác trên phần đơn giá thì dưới định mức sẽ hiển thị đơn giá tương ứng

Vùng 3: Vùng hiển thị hao phí vật liệu, nhân công, máy của định mức hiện tại.

 

Việc chia màn hình thành 3 vùng như trên giúp cho quá trình nhập liệu được liên thông, dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

Vùng trên cùng có các nút thêm sửa xóa là vùng dùng để thêm sửa đơn giá. Thao tác cụ thể mời tham khảo ở mục "Tổng quan"

 

a. Thêm một mã mới vào đơn giá

Ví dụ:  

 

MSDG

MSDM

Tên CT

Đơn vị

Mã VT

Đơn vị

Tên VT

Loại vật tư

MO.0001

 

MO.0001

Phát rừng loại 2, mật độ cây TC/100m2: <=2 cây

m2

N1307

Công

Công nhân 3,0/7

Nhân công

 

Thực hiện:

 

Như vậy đây là một yêu cầu kép, bổ sung vào đơn giá, trước tiên sẽ bổ sung vào trong định mức, từ định mức tính kết chuyển sang đơn giá

 

Bấm vào nút trên form đơn giá  để gọi định mức lên thêm vào định mức

 

 

 

Nhập lần lượt theo trình tự như hình trên ta sẽ bổ sung xong một công tác mới có mã là MO.0001. Bấm đóng trở về màn hình nhập đơn giá

 

Nhập "MO.0001 vào ô tìm theo mã- > định mức vừa tạo được lọc dưới phần định mức, bấm chọn vào dòng đó, các thông tin sẽ hiện ở phần thêm sửa -> Nhập mã Đơn giá cho định mức vừa tạo, để đơn giản lấy mã đơn giá trùng với mã định mức là MO.0001.

Bấm nút "Tính đơn giá" để chương trình tự động tính lại đơn giá cho công tác định tạo. Đơn giá được tính từ hao phí định mức vừa nhập

Cuối cùng bấm "Thêm" để hoàn tất việc thêm một mã công tác mới vào đơn giá.

b. Sửa đơn giá.

- Sửa trực tiếp trên lưới: Sửa các giá trị cần sửa ngay trên lưới.

- Sửa trên các ô text sau đó chọn nút sửa

c. Xóa đơn giá:

Dữ liệu đơn giá hiện hành sẽ bị xóa.