Copy đơn giá các tỉnh từ đĩa CD < Cần chèn thêm hình>

<< Click to Display Table of Contents >>

Copy đơn giá các tỉnh từ đĩa CD < Cần chèn thêm hình>

Nếu khách hàng có đĩa CD do chúng tôi cung cấp, muốn copy đơn giá các tỉnh từ đĩa CD vào thực hiện như sau (bảo đảm ổ CD ROM hoạt động tốt). Cho đĩa CD vào ổ

Bước 1: Chạy phần mềm (bấm biểu tượng   trên Desktop

Bước 2: Vào menu Hệ thống\Copy đơn giá các tỉnh. Hộp thoại sau xuất hiện

 

 

Bước 3: Chọn các tỉnh cần copy đơn giá trong mục 'Lựa chọn các tỉnh cần copy đơn giá' rồi bấm nút "Copy Đơn giá" -> chờ đến khi chương trình copy xong thì bấm nút "Đóng". Đơn giá bạn cần đã được copy vào chương trình và sẵn sàng sử dụng.

 

Lưu ý: Nếu chương trình không tự động load được như hình trên thì chọn ổ đĩa CD ở mục ổ đĩa sau đó chọn thư mục 'Don gia' rồi bấm nút " >> ". Kết quả sẽ được như hình trên.

Copy đơn giá các tỉnh từ một thư mục trên ổ cứng

Trường hợp không có đĩa CD nhưng thư mục Dongia trong đĩa CD đã được copy vào máy trước đó. (Trong hướng dẫn này tôi giả sử Copy vào thư mục 'D:\BoCai\Delta70\')

Bước 1: Chạy phần mềm (bấm biểu tượng      (?????????????/)trên Desktop

Bước 2: Vào menu Hệ thống\Copy đơn giá các tỉnh. Chọn ổ đĩa chứa đơn giá rồi chọn thư mục chứa đơn giá, kết quả thực hiện như hình dưới.

 

 

Bước 3: Chọn các tỉnh cần copy đơn giá trong mục 'Lựa chọn các tỉnh cần copy đơn giá' rồi bấm nút "Copy Đơn giá" -> chờ đến khi chương trình copy xong thì bấm nút "Đóng". Đơn giá bạn cần đã được copy vào chương trình và sẵn sàng sử dụng.

 

Nếu bạn chưa copy thư mục đơn giá ở ổ CD vào ổ cứng và cũng không có đĩa CD thì có thể tải đơn giá trực tiếp từ máy chủ của chúng tôi thông qua mạng Internet.

Xem thêm mục "Tải từ Internet" để biết thêm chi tiết.