Bảng cước vận chuyển

<< Click to Display Table of Contents >>

Bảng cước vận chuyển

Bảng cước vận chuyển được sửa trong menu Dữ liệu\ Bảng cước VC hoặc trực tiếp trong file CuocVC.mdb.

1. Sửa trực tiếp trong file CuocVC.mdb.

Yêu cầu máy cài dự toán phải cài Microsoft Access (khi cài officce thì chọn có cài Access).

 

Thực hiện

 

Vào thư mục cài đặt chương trình. Ví dụ C:\Delta70 rồi vào tiếp thư mục Dinhmuc\Dinhmuc rồi mở tệp CuocVC.mdb

 

Hướng dẫn sử sụng này dùng Office 2003. Nếu khách hàng dùng các Office khác thì có thể khác chút về giao diện nhưng giống nhau về thao tác

 

 

 

Chú ý: Nếu bạn lần đầu dùng Access thì cần phải đặt lại mức bảo mật sercurity. Mặc định chương trình sẽ để ở mức cao là Hight nên không cho mở tệp, cần phải chuyển về mức medium hoặc low trước rồi mới mở tệp CuocVC.mdb

 

Khi để mức hight (cao) thì có thông báo

 

 

Vào menu Tool\Macro\Sercurity rồi chọn như hình dưới, tắt Access rội bật lại thì sẽ mở được bảng cước.

 

 

 

Nhập bảng cước cơ giới

 

Bảng cước cơ giới (ôtô) của các tỉnh thường được xây dựng trên bảng cước 89. vì vậy chỉ việc copy bảng cước này rồi đổi tên thành bảng cước cần tạo và thay giá trị là xong.

 

Bước 1: Copy

Để copy, bấm phải chuột vào Cuoc89 rồi chọn copy -> bấm phải chuột chọn Paste. Đặt tên bảng cước mới chương trình sẽ hỏi là copy toàn bộ bảng hay chỉ cấu trúc bảng. Lựa chọn như hình dưới. hình này mô tả tạo bảng cước 06 của tỉnh Điện Biên. Bấm OK để mở bảng cước.

 

 

Bước 2: Sửa giá trị theo bảng cước định tạo

 

Bấm kép vào tên bảng vừa tạo (Cuoc06DienBien). Trong bảng này cột 1 là các cự ly, loại đường hay còn gọi là cấp đường từ 1 đến 5 và có ký hiệu là LD1-.LD6. Cấp 6 là đường đặc biệt xấu.

 

 

Nhập bảng cước theo QĐ của Tỉnh vào các cột và cư ly tương ứng.

 

Lưu ý từ cự ly 31 trở đi thì trong bảng cước ghi từ 31-35, 36-40.. thì ta nhập 2 dòng này giống nhau.

 

Dòng cuối cùng có cự ly là 10000 chỉ là quy ước của chương trình để khai báo thuế VAT. Nghĩa là khi ban hành bảng giá cước thường họ đã tính thuế VAT vào đó nên khi tính chương trình phải quy đổi về giá trị trước thuế để tính rồi nhân thuế ở bảng tổng hợp.

 

Ví dụ bảng cước có giá trị VAT là 5%= 0,05 thì nhập giá trị 0,05 vào các cột ở dòng cuối. Nếu bảng cước có giá trị là 7% thì nhập 0,07... Nếu bảng cước địa phương chưa tính thuế thì để dòng này bằng 0.

 

=> Không xóa dòng có cự ly 10.000

 

Bước 3: Khai báo bảng cước trong danh mục chọn.

 

Danh mục bảng cước là bảng liệt kê các bảng cước có trong cơ sở dữ liệu. Khi tạo một bảng cước mới thì cần phải khai báo vào bảng này để người dùng có thể chọn được.

 

Bấm kép vào bảng TenBangcuoc để mở bảng rồi thêm tên bảng cước vào dòng cuối của bảng.

 

 

Cột Loai có 2 ký hiệu là CG nghĩa là cơ giới để chỉ bảng cước là cước ôtô, còn TC là thủ công để chỉ bảng cước là thủ công. Trong ví dụ này ta nhập là CG. Xem hình trên.

 

Với thao tác như vừa rồi ta đã tạo xong một bảng cước mới là Cuoc06 của Điện Biên, khi tính cước vận chuyển chỉ việc chọn bảng cước này.

 

Xem phần "Tính cước vận chuyển" để biết thêm chi tiết.

 

Cước thủ công

 

Trình tự làm như phần cước cơ giới nhưng copy bảng cước thủ công từ bảng cước 13 và ký hiệu ở cột Loai là TC

 

Hình minh họa nhập cước VC thủ công

 

 

 

2. Sửa trong menu Dữ liệu\ Bảng cước VC

 

Hiển thị form Nhập bảng cước vận chuyển:

+ Loại cước: Có 2 loại cước cơ bản là cước Ô tô và Thủ công.

+ Khi chọn loại cước, tên bảng cước tương ứng xuất hiện trong combobox tên bảng cước.

Có thể dễ  dàng thêm, sửa, xóa bảng cước ngay trên form.

 

a. Thêm bảng cước.

Bấm vào nút "Thêm" hộp thoại xuất hiện:

 

Ghi tên bảng cước mới.

Chọn loại cước.

Giá cước VAT

Ghi chú: Bảng cước này theo quyết định nào

Chọn "Đồng ý" bảng cước mới được tạo ra, người dùng có thể sửa dữ liệu trực tiếp ngay trên lưới.

b. Sửa bảng cước.

Sửa ghi chú.

Sửa thuế VAT.

Sửa các giá trị trên lưới.

c. Xóa bảng cước.

Bảng cước hiện hành sẽ xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

 

Tip: Nếu muốn dùng ở máy chưa có bảng cước này thì chỉ việc copy tệp CuocVC.mdb từ máy đã tạo sang máy chưa tạo là sử dụng được.

 

Nếu khách hàng có bảng cước mới có thể bớt chút thời gian gửi về cho chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhập cho nhiều người cùng sử dụng.

 

Email cho chúng tôi về địa chỉ: delta2k08@gmail.com

 

Xin cảm ơn.