Chän bá tØnh TP

<< Click to Display Table of Contents >>

Chän bá tØnh TP

Chọn/ Bỏ tỉnh TP

Chức năng này giúp người dùng chọn/ bỏ tỉnh thành phố cần dùng, để hiển thị dữ liệu của tỉnh TP được chọn lên form.

Vào menu Dữ liệu\ Chọn/ Bỏ tỉnh TP.

+ Chọn đồng ý: Các tỉnh được chọn sẽ hiển thị trong combobox tỉnh của form thực hiện.

+ Hủy bỏ: Các tỉnh được chọn là mặc định.

Trong phần chọn/ bỏ tỉnh TP còn có hai chức năng nữa là:

+ Tải từ Internet.

+ Copy từ CD. (Tham khảo phần Copy đơn giá).

 

Sau khi cài xong chương trình, chỉ có đơn giá Hà Nội là được cài sẵn, các đơn giá còn lại sẽ nằm ở thư mục Don gia trong đĩa cài đặt. Muốn sử dụng các đơn giá này thì cần phải Copy vào chương trình. Có 2 cách để thực hiện việc Copy đơn giá (hay còn gọi là nạp thêm đơn giá các tỉnh thành).

 

Cách 1: Copy từ đĩa CD cài đặt hay từ một thư mục chứa đơn giá đã Copy trước từ đĩa CD vào. Với cách này khách hàng phải có đĩa CD cài đặt do Công ty Delta cung cấp hoặc đơn giá trong đĩa CD này đã được copy vào một thư mục nào đó trong ổ cứng. Xem "Copy từ đĩa CD" để thực hiện

 

Cách 2: Tải đơn giá trực tiếp từ máy chủ (Server) của Công ty Delta-> Máy tính phải kết nối Internet. Đây là tính năng mới, hiện đại, nhanh chóng và bảo đảm là đơn giá tải về là đơn giá mới nhất do chúng tôi cung cấp. Xem mục "Tải từ Internet" để thực hiện

 

 

 

Copy từ đĩa CD

Tải từ Internet