In hồ sơ Dự toán

<< Click to Display Table of Contents >>

In hồ sơ Dự toán

 

Trong phần mềm dự toán Delta, việc in hồ sơ là rất đơn giản, chương trình được thiết kế theo giao thức WYSIWYG "nhìn thấy gì thì in ra cái đấy".

 

Điểm lưu ý là trong mỗi Sheet đều có tùy biến, mỗi tùy biến lại tạo ra các kết quả khác nhau, báo cáo khác nhau tùy vào nhu cầu của người lập dự toán.

 

Mô đun báo cáo được thiết kế thông minh với tiêu chí đẹp, tiết kiệm giấy, thời gian. Ngoài ra còn có các tùy biến để cấu hình, chỉnh sửa theo ý người dùng.

 

Xem phần "Tùy biến báo cáo" để biến cách hiệu chỉnh báo cáo

 

Trong mục này trình bày cách in

 

Bảng tiên lượng

Bảng giá thông báo

Bảng phân tích vật tư

Bảng cước vận chuyển

Bảng bù giá nhiên liệu

Bảng tổng hợp vật liệu

Bảng tổng hợp nhân công

Bảng tổng hợp máy

Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục

Bảng tổng hợp kinh phí xây dựng

Bảng tổng hợp chi phí thiết bị

Bảng chi phí quản lý dự án

 

Một số điểm chung khi in báo cáo

 

 

Bấm phải chuột ở muỗi sheet để tìm hiểu các lựa chọn in ấn của sheet đó, mỗi Sheet đều có các lựa chọn này. Vì vậy khi in cần phải chú ý đến các lựa chọn, bảo đảm báo cáo in ra đúng với mục đích của mình.

 

Cấu trúc một hồ sơ dự toán thường có

 

1.Bảng giá thành

2.Bảng phân tích vật tư

3.Bảng cước vận chuyển (nếu không tính thì bỏ qua)

4.Bảng bù nhiên liệu (không có thì bỏ qua)

5.Bảng Tổng hợp vật tư

6.bảng Tổng hợp kinh phí hạng mục

 

Tùy mỗi địa phương, mỗi công ty theo thói quen mà trình tự sắp xếp cũng khác nhau. Thông thường trình tự hay gặp là 6,5,1,2