In bảng Tổng hợp vật liệu

<< Click to Display Table of Contents >>

In bảng Tổng hợp vật liệu

 

Với Delta, bảng toongr hợp vật liệu được thiết kế tổng quan, bao trùm hết các nhu cầu của chủ đầu tư và theo quy định của Nhà Nước. Chỉ cần lựa chọn 1 trong 11 cách tổng hợp là có được báo cáo theo ý muốn.

 

Sheet tổng hợp vật tư - các lựa chọn khi in ấn

 

 

Lưu ý: Khi công trình có nhiều hạng mục thì muốn in hạng mục vào thì chọn hạng mục đó trên thanh công cụ

 

Chọn hạng mục cần in

 

 

Các lựa chọn bảng in

 

Bấm vào danh mục để chọn các biểu in khác nhau.

 

Bảng tổng hợp vật tư: Chỉ in danh mục và khối lượng hao phí của vật tư cho mỗi hạng mục

Bảng THVT + Giá gốc : In khối lượng và giá gốc (bảng in đứng)

Bảng THVT + Giá TB : In khối lượng và Giá TB (bảng in đứng)

Bảng THVT + Cước VC : In khối lượng và cước vận chuyển  (bảng in đứng)

Bảng THVT + Giá HT : In khối lượng và Giá hiện trường (bảng in đứng)

Giá gốc + Giá HT + Chênh lệch -> đây là báo cáo được dùng phổ biến nhất và là báo cáo mặc định của chương trình.

Bảng THVT đầy đủ: là bảng có cả giá gốc, giá thông báo, cước vận chuyển, và giá hiện trường, bảng này được in ngang.

Quan sát các hình dưới để thấy sự khác nhau của các lựa chọn.

 

 

Bảng giá vật liệu đến chân công trình.

 

Giá vật liệu đến chân công trình

 

Các lựa chọn liên quan đến tính toán

 

: Khi bấm vào lựa chọn này, vật tư in ra chỉ gồm những vật tư có giá gốc khác giá hiện trường, còn các vật tư không có chênh lệch sẽ không in ra. => thường không tích vào mục này vì danh mục vật tư in  ra cần phải đầy đủ. chỉ có một số trường hợp in các vật tư có chênh lệch để kiểm tra.

 

: Khi tổng hợp vật tư, các dòng công tác tạm tính mà có đơn gía vật liệu <> 0 nhưng không có hao phí (công tác TT nhập trực tiếp) thì khi tổng hợp vật tư cần lưu ý.

Nếu muốn tổng hợp cả các công tác này thì bấm vào lựa chọn có in VT Tạm tính, còn nếu không chỉ tổng hợp hao phí của các công tác có định mức.

Khi làm theo TT05/2007 thì không ảnh hưởng đến kết quả bảng THKP hạng mục chi phí vật liệu được lấy ở bảng Tiên lượng cộng phần chênh lệch giá (TT có giá gốc = giá thông báo nên không làm tăng hay giảm phần chênh lệch vật tư. Vì vậy không làm ảnh hưởng đến kết quả tính). Nhưng nếu làm theo thông tư 18/2008 thì buộc phải bấm vào mục này vì chi phí vật liệu lấy trực tiếp ở bảng THVT. Đây là điểm khác biệt của TT18 và TT05. Nếu không bấm vào đây thì bảng THKPHM sẽ bị thiếu.

 

: Có phân tích hay không phân tích nhân công, máy. Tức là nếu không chọn thì bảng THVT chỉ có vật liệu. Với Thông tư 18/2008 thì buộc phải chọn vào mục này vì CHi phí nhân công và chi phí máy đều lấy ở bảng này.

 

Tóm lại: Nếu làm theo thông tư 18/2008 thì buộc phải tích vào mục "có in VT tạm tính và có in NC, M

 

Người dùng cần đặc biệt lưu ý điểm này. Nếu không kết quả tính sẽ thiếu khi lựa chọn theo thông tư 18/2008