Tải Bộ cài
Phiên bản mới nhất cập nhật 05/09/2016
Hỗ trợ vẽ kỹ thuật - DCAD 3.0

Phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật xây dựng - Dầm, Cột, Móng, sàn, Mặt bằng kết cấu.

Đây là bộ công cụ hết sức hữu hiệu, giúp giảm 60% thời gian thiết kế, giảm sai sót

nhất là trong bảng thống kê cốt thép

Xuất bản vẽ ra Autocad.

Các phiên bản cũ hơn
Phiên bản Ngày phát hành Download
Giới thiệu tổng quan 20/11/2018
Tải về (173 lượt tải)
Hướng dẫn vẽ dầm 20/11/2018
Tải về (204 lượt tải)
Hướng dẫn vẽ cột 20/11/2018
Tải về (72 lượt tải)
Hướng dẫn vẽ sàn 20/11/2018
Tải về (83 lượt tải)
Hướng dẫn vẽ mong đơn 20/11/2018
Tải về (92 lượt tải)
Hướng dẫn vẽ móng cọc 20/11/2018
Tải về (94 lượt tải)