Tải Bộ cài
Phiên bản mới nhất cập nhật 15/03/2017
Tính toán & TK khung không gian DKG 4.8

- Phân tích và thiết kế theo TCVN 5574-91, 356-2005, 338-2005
- Dễ dàng tạo sơ đồ kết cấu, khai báo tải trọng tập trung, phân bố
- Tự động tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737
- Xuất báo cáo linh hoạt theo nhóm cấu kiện, theo tổ hợp, theo khung..
- Thể hiện bản vẽ thi công dầm, cột - Xuất bản vẽ sang Autocad

Các phiên bản cũ hơn
Phiên bản Ngày phát hành Download
Bản Demo, hạn chế số phần tử 15/03/2013
Tải về (359 lượt tải)
DGK 4.8 Bản thương mại, đầy đủ tính năng, chạy với khóa cứng 15/03/2013
Tải về (521 lượt tải)