Tính toán & TK khung không gian DKG 4.8 - Cập nhật 15/03/2017
 • - Phân tích và thiết kế theo TCVN 5574-91, 356-2005, 338-2005
  - Dễ dàng tạo sơ đồ kết cấu, khai báo tải trọng tập trung, phân bố
  - Tự động tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737
  - Xuất báo cáo linh hoạt theo nhóm cấu kiện, theo tổ hợp, theo khung..
  - Thể hiện bản vẽ thi công dầm, cột - Xuất bản vẽ sang Autocad

 • Phiên bản/Báo giá
 • Số công tác
 • Hạn sử dụng
 • Hạn cập nhật
 • Giá niêm yết
 • Trọn đời - Ultimate
 • Không giới hạn
 • Vĩnh viễn
 • Miễn phí cập nhật trọn đời
 • 7.000.000 VNĐ
 • Đặt mua | Tải báo giá
 • Phổ thông - Pro
 • Không giới hạn
 • Vĩnh viễn
 • miễn phí cập nhật 12 tháng
 • 5.000.000 VNĐ
 • Đặt mua | Tải báo giá
Tổng Quan
DKG là phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu không gian hỗn hợp. Phần mềm có nhiều ưu điểm như giao diện tiếng Việt, đồ họa trực quan, dễ sử dụng, phân tích bài toán theo phương pháp phần tử hữu hạn, kết quả được thể hiện chi tiết từ nội lực, kết quả thiết kế, bản vẽ thi công...
 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM
 
1. Hệ điều hành
Tương thích mọi hệ điều hành Windows.
3. Môi trường ứng dụng
» Thiết kế theo TCVN 5574-91, 356-2005, 338-2005.
» Tự động tính các tải trọng như tải bản thân ,tải gió ,tải tường, tự dồn tải sàn... Áp dụng TCVN 2737-95.
» Xuất kết quả nội lực ,thuyết minh tính toán thép dầm cột sàn, môi trường đồ họa thể hiện các biểu đồ nội lực như momen, lực cắt, lực dọc, sơ đồ chuyển vị, tải trọng.
4. Phạm vi ứng dụng
» Áp dụng cho các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, chủ đầu tư, các trường đại học, viện nghiên cứu...
» Phạm vi ứng dụng rộng rãi ở tất cả các địa phương.
5. Giao diện
Dễ sử dụng và được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt.
6. Thay đổi trong phiên bản mới
» Sử dụng hệ thống Font Unicode và tương thích với mọi môi trường Windows.
» Thể hiện tiết diện cột trên mặt bằng đồ họa, không giới hạn tiết diện khai báo.
» Xuất kết quả ra Excel, thể hiện thuyết minh chi tiết, có định dạng và công thức
» Kiểm tra và sửa chữa nhưng lỗi trong phiên bản cũ (lỗi không định nghĩa vật liệu trong thư viện vật liệu, chỉ khai báo được 20 tiết diện, bổ sung B22.5..)
Chức năng chính
1. Nhập số liệu
» Giao diện đồ họa tương tác với người sử dụng.
» Thư viện mẫu các dạng kết cấu thanh khác nhau như hệ khung phẳng ,hệ không gian ,dầm liên tục.
» Tạo sơ đồ, chỉnh sửa sơ đồ linh hoạt dễ dàng.
» Xác lập các hướng nhìn không gian khác nhau,xem theo mặt phẳng ,cao độ ,phóng to thu nhỏ như trong SAP200, ETABS
» Thư viện vật liệu đầy đủ
» Đầy đủ các dạng tải trọng tác dụng lên cấu kiện thanh (tải phân bố đều, tải hình thang, tải tam giác, tải dọc trục) và tải trọng nút (tải tập trung, chuyển vị cưỡng bức gối tựa).
» Tự động dồn tải gió theo TCVN 2737, tự động dồn tải trọng bản thân, dồn tải sàn
» Đầy đủ thông số thiết kế theo tiêu chuẩn với cấu kiện dầm cột 
2. Phân tích thiết kế
» Phân tích tính toán nội lực kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn
» Tự động tổ hợp nội lực theo TCVN ,xác định đường bao nội lực cho từng cấu kiện
» Thiết kê cấu kiện theo tiêu chuẩn TCVN 5574 -91 ,356-2005 ,338-2005
3. Thể hiện kết quả
» Môi trường đồ họa thể hiện đầy đủ các kết quả tính toán như sơ đồ kết cấu, tải trọng, chuyển vị, biểu đồ nội lực (momen, lực cắt, lực dọc), biểu đồ bao nội lực, sơ đồ diện tích cốt thép tính toán
» Xem và in chi tiết kết quả cho từng nút từng phần tử
» Đầy đủ các báo cáo về nội lực các phần tử thanh ,chuyển vị các nút ,các kết quả cốt thép thể hiện trên Excel
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHẦN MỀM
 
Phần mềm DKG - Tổng quan
 
Phần mềm DKG - Các hộp thoại cơ bản
 
Phần mềm DKG - Tải trọng
 
Phần mềm DKG - Nội lực thanh
 
Phần mềm DKG - Báo cáo kết quả
 
Phần mềm DKG - Báo cáo kết quả
 
Phần mềm DKG - Báo cáo kết quả