1.2 Hạng mục - HM

<< Click to Display Table of Contents >>

1.2 Hạng mục - HM

 

Trong một dự án xây dựng, tùy thuộc vào tính chất và quy mô dự án, phương pháp chia gói thầu của chủ đầu tư và công trình có thể có 1 hạng mục hoặc nhiều hạng mục. Quan sát bản vẽ mặt bằng dưới đây

 

 

    Dự án trên có thể phân thành các hạng mục như: Nhà làm việc A, Hội trường, Gara, Nhà bảo vệ + tường rào rồi có thể mời một hay nhiều nhà thầu để tham gia các hạng mục trên hoặc nếu đây là một gói thầu có thể chia thành hạng mục móng, xây thô, hoàn thiện, điện nước..

    Tùy vào quan điểm của chủ đầu tư, tính chất công việc mà có thể chia dự án thành các hạng mục nhỏ. Trong phần mềm dự toán Delta có thể dễ dàng phân tách hạng mục theo ý người dùng, khả năng này gọi là lập dự toán đa hạng mục (một số phần mềm khác phải lập các hạng mục riêng rẽ, các file riêng rẽ bất tiện cho việc tổng hợp kinh phí toàn công trình cũng như quản lý file). Để nhập hay xóa một hạng mục chỉ việc thêm hoặc xóa từ khóa "HM" vào ô mã công việc rồi bấm Enter. chương trình sẽ hiệu và ứng xử theo đúng hạng mục người dùng đưa vào.

 

Khi lập dự toán, mỗi hạng mục sẽ có các báo cáo riêng như bản Tổng hợp kinh phí hạng mục, bảng THVT, bảng chiết tính dự thầu..

 

 

Chú ý: Khi dùng từ khóa HM để thành lập hạng mục thì phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các nhóm công tác, công tác trong hạng mục đó. Nếu không muốn tổng hợp chi phí từng thì dùng dấu Nhóm (*) để phân nhóm. Nhóm sẽ không có bảng tổng hợp kinh phí riêng.