1.1 Bảng Tiên lượng

<< Click to Display Table of Contents >>

1.1 Bảng Tiên lượng

Là bảng liệt kê các công tác phải cần thiết để hoàn thành một công trình xây dựng. Dựa vào bản vẽ thiết kế, người dùng sẽ chọn đơn giá phù hợp (xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, điện, viễn thông..) để tra cứu công tác cần thực hiện (công tác đất, công tác xây, công tác bê tông..).

 

Bảng tiên lượng được tạo trong sheet tiên lượng, trong đó có các hạng mục, trong hạng mục các nhóm hoặc công tác, trong nhóm có công tác

 

 

 

Phần lớn thời gian chúng ta làm việc ở bảng này bao gồm nhập công tác, nhập diễn giải khối lượng (khối lượng thi công), quan sát và chỉnh sửa hao phí định mức.