Các khái niệm cơ bản

<< Click to Display Table of Contents >>

Các khái niệm cơ bản

Rất quan trọng, đọc để nắm được các khái niệm trước khi sử dụng phần mềm.

Mục này dành cho các bác làm kết cấu mới làm dự toán, các mợ kế toán chuyên làm tổng hợp vật tư, sinh viên mới ra trường.

(các dự toán sư thì có thể bỏ qua mục này nhé)

 

các kiểu dữ liệu

1.1 Bảng tiên lượng

1.2 Hạng mục

1.3 Nhóm

1.4 Công tác

1.5 Đơn giá - định mức

1.6 Giá vật liệu, nhân công máy

1.7 Cước vận chuyển

1.8 Bù giá ca máy