1.3 Nhóm (phần)

<< Click to Display Table of Contents >>

1.3 Nhóm (phần)

Nhóm là cách Delt dùng để gộp các công việc của  cùng một mục thi công như Cốp pha, bê tông hay phân biệt theo tính chất như phần móng, phần thân, hoàn thiện hay xây thô, hoàn thiện... Người dùng có thể linh hoạt khi sử dụng nhóm

 

Đặc điểm nhóm khác hạng mục là nhóm gom các công tác vào nhóm và tạo ra dòng tổng chi phí của các công tác trong nhóm nhưng không tạo bảng tổng hợp kinh phí hạng mục giống như hạng mục

 

Từ khóa để tạo nhóm là nhập dấu * (Nhấn phím shift + số 8) vào cột Mã hiệu công việc trong bảng tiên lượng sau đó nhập tên nhóm ở cột tên công việc (Cột C). Khi chạy phần mềm sẽ tự thêm phần tổng nhóm.