Nhap cong tac tam tinh

<< Click to Display Table of Contents >>

Nhap cong tac tam tinh

Nhập công tác tạm tính

 

Công tác tạm tính là công tác không có trong đơn giá nhưng phát sinh thực tế.

 

Để nhập công tác tạm tính rất đơn giản là chuyển tới cột mã CV, nhập từ khóa TT rồi bấm Enter, chương trình sẽ nhận dạng và đổi mầu (nâu) để người dùng dễ dàng nhận dạng.

Sau khi nhập xong bạn nhập lần lượt tên công tác, đơn vị tính, đơn giá vật liệu, nhân công, máy..

 

Điểm mạnh trong Delta là người dùng có thể nhập hao phí định mức cho công tác tạm tính. Nghĩa là nếu muốn phân tích vật tư chi tiết cho công tác tạm tính thì chỉ việc nhập hao phí cho nó. Như vậy để có thể nói có 2 loại công tác tạm tính

 

Công tác tạm tính không có hao phí

 

Công tác tạm tính phân tích hao phí

 

 

 

1. Công tác tạm tính không có hao phí: Nhập đầy đủ thông tin công tác, đơn giá vật liệu, nhân công máy nhập trực tiếp trong bảng tiên lượng.

 

ví dụ: Quét vôi trắng 3 nước (khoán gọn) đơn vị tính m2, đơn giá vật liệu 12000 đồng/m2, nhân công 5.000 đồng/m2 ta nhập như sau:

 

 

 

2. Tạm tính có hao phí: là công tác tạm tính nhưng có khai báo để phân tích vật tư. Nghĩa là khi phân tích vật tư chương trình sẽ phân tích như các công tác có trong định mức thay vì chỉ liệt kê tổng số tiền vật liệu, nhân công, máy như công tác tạm tính không có hao phí.

Nhập công tác tạm tính kiểu này rất hữu ích cho việc quản lý vật tư và người dùng không phải tự tính đơn giá vật tư để gõ vào cột đơn giá mà chương trình sẽ tự tính đơn giá này rồi chuyển lên các cột đơn giá tương ứng

 

ví dụ: Cũng là ví dụ trên nhưng cần phân tích chi tiết thành phần hao phí (vật liệu, nhân công, máy)

Tên công việc Quét vôi trắng 3 nước  đơn vị tính m2, đơn giá vật liệu 12.000 đồng/m2, nhân công 5.000 đồng/m2 ta nhập như sau:

 

B1: Đầu tiên nhập mã TT vào cột Mã CV -> nhập tên, đơn vị, khối lượng như phần trên

B2: Chuyển xuống phần hao phí định mức bên duới, nếu chưa thây phân này thì bấm nút F3 để hiển thị

B3: Nhập hao phí cho công tác. Hao phí sẽ bao gồm vật liệu, nhân công, máy. Tùy công tác tạm tích có đầy đủ thành phần hoặc chỉ có một vài thành phần trên.

 

 

- Bấm phải chuột trên lưới hao phí bên dưới chọn thêm vật liệu

- Trong cửa sổ thêm vật liệu, có thể chọn sẵn vật tư từ trong từ điển vật tư (2) hoặc nhập tự do (3). Trong quá trình tìm kiếm vật liệu trong từ điển vật tư, nếu không co bấm vào thêm sửa dữ liệu (4) để bổ sung thêm vật tư

 

Chú ý: Một số người thích nhập trực tiếp cho nhanh (tức là cứ nhập mã, tên, đơn vị bất kỳ) như hình dưới

 

 

 

Cách nhập này thì nhanh nhưng không kế thừa được cho công trình sau, vì vậy khuyến khích nhập theo cách chọn vật tư có sẵn, nếu thiếu bổ sung thì lần sau cần dùng lại chỉ việc tìm theo tên là có sẵn để chọn

 

 

Lần lượt nhập tiếp vật liệu, nhân công máy cho đến khi đủ hao phí thì chuyển sang công tác khác.