Nhập diễn giải khối lượng

<< Click to Display Table of Contents >>

Nhập diễn giải khối lượng

Diễn giải khối lượng là khối lượng các cấu kiện, khối lượng cần thi công của một công tác và được đọc từ bản vẽ thi công hay khối lượng khảo sát. Có 2 cách để nhập diễn giải khối lượng

 

Cách 1: Nhập công thức dạng đại số

 

 

 

Chú ý: khi nhập diễn giải khối lượng, nếu có chú thích vd Móng M1 thì khi nhập sau phần chú thích phải có dấu hai chấm (:) để phân cách chú thích và công thức, nếu không có chú thích thì nhập trực tiếp công thức vào (dòng 15 trên hình). Nếu chỉ có phần chú thích mà không có công thức như dòng 14  thì phần mềm sẽ đánh dấu đỏ để dễ quan sát.

 

Cách 2: Nhập diễn giải theo công thức dài rộng cao. Để hiển thị dài rộng cao bấm nút Tùy chọn trên thanh công cụ ngữ cảnh, chọn Nhập công thức dạng Dài, Rộng, Cao

 

 

Màn hình nhập dài rộng cao, Phần mềm sẽ hiện cột F tới cột K để nhập kích thước dạng dài rộng cao

 

 

Chú ý: người dùng nên chọn chế độ nhập công thức theo dạng đại số hay dài rộng cao ngay từ đầu để việc nhập liệu được thuận lợi. Nếu đã nhập công thức đại số rồi mới chuyển qua dài rộng cao thì công thức đại số đã nhập sẽ bị bỏ qua, coi như một dòng ghi chú