Giá máy 2710/2020 - Thanh Hóa

<< Click to Display Table of Contents >>

Giá máy 2710/2020 - Thanh Hóa

Giá ca máy được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

 

- Định mức các hao phí và dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy gồm: Số ca làm việc của máy trong năm; định mức khấu

hao, sửa chữa; tiêu hao nhiên liệu - năng lượng; nhân công điều khiển máy và định mức chi phí khác được xác định theo Phụ lục số 02 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

 

- Giá nhiên liệu, năng lượng: Giá (trước thuế) các loại xăng, dầu, điện hoặc khí nén (đ/lít, đ/Kwh, đ/m3) tính theo mức giá tại thời điểm tháng 7/2020 tại tỉnh Thanh Hóa cụ thể như sau:

 

* Xăng không chì E5 RON 92:    13.209,09 đ/lít.

 

* Dầu Diezel 0,05%S:                 11.227,27 đ/lít.

 

* Điện:                                          1.685,00 đ/Kwh (giờ bình thường - Cấp điện áp dưới 6KV).

 

- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của thợ điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày

15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được tính trong Bảng giá ca máy là đơn giá nhân công Khu vực II của Quyết định số 2215/QĐ-UBND.

 

Dự toán Delta đã nhập bảng giá này. Để áp dụng, chúng ta thao tác như sau

 

Ở sheet Giá thông báo, bấm phải chuột ở cột giá thông báo -> Chọn mục C. Lắp giá máy thi công theo bảng giá địa phương

 

 

Nếu chưa tải về, các bạn bấm vào nút Chưa có? Tải thêm từ Internet

 

 

Tải bảng gái ca máy theo QĐ 2710 theo khu vực lập dự toán hoặc tải toàn bộ về, sau đó bấm nút cập nhật

 

 

 

Chọn khu vực, để ý lựa chọn Áp giá ca máy địa phương cho vào cột giá thông báo rồi bấm áp giá

 

 

Vậy là xong, Giá 2710 đã được áp vào cột giá thông báo.