header
Trang chủSản phẩmPhần mềm do Delta sản xuất
Danh sách các phần mềm do Delta sản xuất
phần mềm do Delta sản xuất
 • Phần mềm Dự toán Delta 8.3.6

  - Đã cập nhật thông tư TT01/2015 và nghị định 32/2015..
  - Lập dự toán - Dự thầu, thẩm định linh hoạt theo nhiều mẫu.
  - Đầy đủ đơn giá mới nhất của các tỉnh thành và đơn giá chuyên nghành (điện, viễn thông, văn hóa, hầm lò..)
  - Đã có đơn giá mới Yên Bái, Bắc Cạn, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Lạng Sơn
  - Ưu việt, sử dụng 100% công thức chuẩn Excel, dễ dàng kiểm tra kết quả

  Chi tiết
 • Tính toán và thiết kế khung không gian DKG 4.8

  - Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
  - Phân tích và thiết kế theo TCVN 5574-91, 356-2005, 338-2005
  - Dễ dàng tạo sơ đồ kết cấu, khai báo tải trọng tập trung, phân bố.
  - Tự động tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737
  - Xuất báo cáo linh hoạt theo nhóm cấu kiện, theo tổ hợp, theo khung..
  - Bản vẽ thi công sang AutoCAD, xuất tiên lượng dự toán.
  Chi tiết
 • DSAP 2.x Tổ hợp NL từ SAP, ETABS, TKCK theo TCVN


  - Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
  - Dễ dàng lấy nội lực các công trình làm từ các phần mềm SAP, ETABS
  - Tự động tổ hợp tải trọng theo TCVN 2737
  - Xuất báo cáo linh hoạt theo nhóm cấu kiện, theo tổ hợp, theo khung..
  - Bản vẽ thi công sang AutoCAD, xuất tiên lượng dự toán.
  Chi tiết
 • Tính khung thép tiền chế DTI 3.0

  - Chuyên dụng tính khung thép tiền chế (Zamil) theo TCVN
  - Thuyết minh tính toán, bản vẽ, thống kê và tiên lượng dự toán
  - Tự động tìm tiết diện tối ưu, kiểm tra ổn định, chuyển vị
  - Tự tính dầm cầu trục, tải trọng gió, tải mái, tải tường...
  - Xuất đầy đủ thuyết minh tính toán, bản vẽ thi công
  - Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
  Chi tiết
 • Thống kê cốt thép TIP 3.5 - miễn phí 100%


  - Sản phẩm miễn phí hoàn toàn.
  - Thống kê các loại thép tròn, thép hình,
  - Dễ dàng thêm sửa cấu kiện, chỉnh sửa. 
  - Xuất bản vẽ AutoCAD và Excel nhanh chóng
  - Có khả năng bổ xung thêm các loại thép hình 
  Chi tiết
Liên hệ mua hàng
 
Hỗ trợ kỹ thật
 

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ gian hàng
- Đã cập nhật thông tư 
Hỗ trợ gian hàng
- Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
- Phân tích và thiết kế theo...
Hỗ trợ gian hàng

- Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
- Dễ dàng lấy nội lực...
Hỗ trợ gian hàng
- Chuyên dụng tính khung thép tiền chế (Zamil) theo TCVN
- Thuyết minh tính toán,...
Hỗ trợ gian hàng

- Sản phẩm miễn phí hoàn toàn.
- Thống kê các loại thép tròn, thép hình,
-...