header
Trang chủDownload
Download
Download
Một số phần mềm tiện ích miễn phí
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Phần mềm hỗ trợ từ xa - Teamviewer 3.0 01/07/2010 .exe 18767 lượt
Phần mềm giải nén - Winzip 01/07/2010 .zip 6144 lượt
Tài liệu, tiêu chuẩn, thông tư, nghị định
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Tiêu chuẩn tải trọng và tác động -2737-95 01/06/2010 .pdf 26971 lượt
Tiêu chuẩn kết cấu bê tông côt thép TCVN 356-2005 01/06/2010 .pdf 10438 lượt
Nhà cao tầng -KCBTCT toàn khối TCXD 198-1997 01/06/2010 .pdf 6363 lượt
Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu tải động đất TCXD 375-2006 01/06/2010 .pdf 4889 lượt
Tiêu chuẩn kết cấu thép TCVN 338-2005 01/06/2010 .zip 7417 lượt
Phần mềm phân tích kết cấu hỗn hợp SAP2000
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Bộ cài phiên bản 11 01/06/2010 .zip 13867 lượt
Hướng dẫn sử dụng tính toán kết cấu hệ thanh trong sap 01/06/2010 .zip 7734 lượt
Phần mềm phân tích kết cấu hỗn hợp ETABS
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Bộ cài phiên bản 9.5 01/06/2010 .zip 8886 lượt
Hướng dẫn sử dụng etabs 01/06/2010 .pdf 131865 lượt
 
Liên hệ mua hàng
 
Hỗ trợ kỹ thật
 

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ gian hàng
- Đã cập nhật thông tư 
Hỗ trợ gian hàng
- Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
- Phân tích và thiết kế theo...
Hỗ trợ gian hàng

- Giao diện tiếng Việt, đơn giản, dễ sử dụng.
- Dễ dàng lấy nội lực...
Hỗ trợ gian hàng
- Chuyên dụng tính khung thép tiền chế (Zamil) theo TCVN
- Thuyết minh tính toán,...
Hỗ trợ gian hàng

- Sản phẩm miễn phí hoàn toàn.
- Thống kê các loại thép tròn, thép hình,
-...