Phân tích và thiết kế kết cấu KCW2010 - Cập nhật 04/09/2014
Tổng Quan
KCW 2010 là phần mềm phân tích kết cấu và địa kỹ thuật ba chiều được xây dựng và phát triển trong hơn 10 năm qua (tiền thân là phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu KCW2000 và KCW2005). KCW2010  được lập trình trên môi trường đồ họa của Window với giao diện thân thiện với người sử dung. Các đặc điểm chính của phần mềm KCW:
 
 
Về xây dựng mô hình tính toán:
Mô hình tính toán kết cấu được xây dựng trên môi trường đồ họa bao gồm hệ vẽ (CAD) đơn giản cùng với các chức năng chỉnh sửa như: di chuyển, đối xứng, sao chép, chia lưới, xóa v.v
Chức năng vẽ đối tượng kết cấu thực hiện trên hệ lưới tọa độ đa dạng và linh hoạt
Lựa chọn đối tượng và bỏ lựa chọn theo nhiều cách khác nhau như: theo cửa sổ, theo đường cắt, theo các đặc trưng v.v
Có thể mở nhiều cửa sổ hiển thị
Có thư viện các loại kết cấu điển hình như: nhà cao tầng, nhà thép tiền chế, kết cấu dầm sàn, kết cấu dàn
Có thể nhập dữ liệu từ DXF, SAP2000, ETABS, STAADPRO
Có thể xuất dữ liệu ra DXF, SAP2000, ETABS, STAADPRO
  
Về các phần tử hữu hạn:
Phần tử thanh với giải phóng liên kết bất kỳ, liên kết đàn hồi hoặc phi tuyến, thanh lệch trục, thanh trên nền đàn hồi
Phần tử tấm chịu uốn và chịu kéo nén với giải phóng liên kết bất kỳ, liên kết đàn hồi, tấm lệch trục, tấm trên nền đàn hồi
Phần tử khối 4, 6, 8, 10, 15 và 20 điểm nút với trên 10 mô hình phi tuyến vật liệu
Phần tử phi tuyến
  
Về phân tích kết cấu:
Phân tích tuyến tính, phi tuyến hình học P-Delta và phi tuyến vật liệu
Phân tich dao động riêng
Phân tích ổn định
Phân tích gió động theo phương pháp tổ hợp dạng dao động (không cần tính tĩnh lực tương đương)
Phân tích động đất theo phương pháp phổ phản ứng với hàm phổ từ nhiều tiêu chuẩn khác nhau
Phân tích động theo hàm thời gian
  
Về thiết kế kết cấu:
Thiết kế kết cấu sàn, dầm, cột Bê tông cốt thép theo  TCVN 5574-1991 và TCVN 356-2005 (cột được tính toán theo chịu nén lệch tâm xiên)
Thiết kế vách bê tông cốt thép theo , TCVN 5574-1991 và TCVN 356-2005
Thiết kế kết cấu thép theo , TCVN 5575-1991 và TCVN 338-2005
 Một số hình ảnh của phần mềm


   


   


 

Chức năng chính