Description: Description: Description: image003

 

 

KÍNH GỬI: QUƯ KHÁCH HÀNG

 

DỰ TOÁN DELTA 8.3.6 ĐĂ CẬP NHẬT 05/TT_BXD; 06/TT_BXD; 09/TT_BTC

 

1.Thông số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản chi phí đầu xây dựng.[tệp đính kèm]

Thông này hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 thay thế các Thông số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng công tŕnh, Thông số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn phương pháp định xác định giá ca máy thiết bị thi công Thông số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng.

2.Thông 05/2016/TT_BXD Ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản chi phí đầu xây dựng.[tệp đính kèm]

Thông này hiệu lực từ ngày 01/05/2016 thay thế thông số 01/2015/TT_BXD ngày 20/03/2015 của bộ xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản chi phí đầu xây dựng.

3.Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây Dựng công bố đinh mức chi phí quản vấn ĐTXD công tŕnh.[xem chi tiết]

Quyết định này có hiêu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017 và thay thế quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về công bố định mức chi phí quản vấn ĐTXD công tŕnh.

ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT

Quư khách đang dùng bản quyền Ulitimate vui ḷng tải bộ cài mới cài đặt lại chương tŕnh.

Nếu quư khách đang dùng bản quyền Professional mua trước thời điểm ngày 23/11/2016.

vui ḷng liên hệ Ms.Tuyến: 0977.664.941 hoặc 0936.141.136 để được vấn.

Delta xin trân trọng cảm ơn !

 

Chi tiết xin liên hệ:

Ms.Tuyến: 0936 141 136

hoặc         0977.664.941

Ms.Huyền:043 555 8764

 

Mọi ư kiến đóng góp vui ḷng gửi về:

Email:delta2k08@gmail.com

Trở về trang chủ: http://xaydung.net.vn