image003

 

 

KÍNH GỬI: QUƯ KHÁCH HÀNG

 

DỰ TOÁN DELTA 8.3.6 ĐĂ CẬP NHẬT 05/TT_BXD; 06/TT_BXD; 09/TT_BTC

 

1.Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lư chi phí đầu tư xây dựng.[tệp đính kèm]

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế các Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lư chi phí đầu tư xây dựng công tŕnh, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn phương pháp định xác định giá ca máy và thiết bị thi công và Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng.

2.Thông tư 05/2016/TT_BXD Ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lư chi phí đầu tư xây dựng.[tệp đính kèm]

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 và thay thế thông tư số 01/2015/TT_BXD ngày 20/03/2015 của bộ xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lư chi phí đầu tư xây dựng.

3.Thông tư 09/2016/TT_BTC Ngày 18/01/2016 của Bộ Xây Dựng Quy định về quyết toán dự toán hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.[tệp đính kèm]

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy tŕnh Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT

Quư khách đang dùng bản quyền Ulitimate vui ḷng tải bộ cài mới và cài đặt lại chương tŕnh >>TẠI ĐÂY

Nếu quư khách đang dùng bản quyền Professional mua trước thời điểm ngày 30/5/2015.

vui ḷng liên hệ Ms.Tuyến: 0977.664.941 hoặc 0936.141.136 để được tư vấn.

Tải chi tiết: [hướng dẫn thông tư 05/2016/TT-BXD] [hướng dẫn thông tư 06/2016/TT-BXD]

Delta xin trân trọng cảm ơn !

 

Chi tiết xin liên hệ:

Ms.Tuyến: 0936 141 136

hoặc         0977.664.941

Ms.Huyền:043 555 8764

 

Mọi ư kiến đóng góp vui ḷng gửi về:

Email:delta2k08@gmail.com

Trở về trang chủ: http://xaydung.net.vn