panen.jpg

 

KÍNH GỬI: QUƯ KHÁCH HÀNG

DỰ TOÁN DELTA CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ MỚI NHẤT TỈNH CÀ MAU NĂM 2017:

 

            

            

Chi tiết xin liên hệ:

Mr.Tuấn: 0936 141 136

               0977 664 941

 

Ms.Huyền: 043 555 8764

                 0943 575 995

 

Mọi ư kiến đóng góp vui ḷng gửi về:

mailto:hotro.delta@gmail.com

Các tin cũ hơn

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần xây dựng QĐ 235/2017/QĐ – BXD (bổ sung)

 

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần lắp đặt QĐ 236/2017/QĐ – BXD (bổ sung)  

 

Công bố đơn giá công tŕnh tỉnh Cà Mau năm 2017

 

Công bố đơn giá công tŕnh – phần khảo sát An Giang 2017

 

Công bố đơn giá xây dựng công tŕnh tỉnh Điện Biên năm 2017

 

Công bố đơn giá mới năm 2016 – 2017

 

Công bố đơn công tŕnh – phần khảo sát Quảng Ngăi 2017