panen.jpg

 

KÍNH GỬI: QUƯ KHÁCH HÀNG

DỰ TOÁN DELTA CẬP NHẬT ĐỊNH MỨC MỚI NHẤT:

Quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần Xây dựng

 

Ngày 04/4, Bộ Xây dựng đă ban hành Quyết đnh 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lư chi phí đầu tư xây dựng công tŕnh.

 

Theo đó, định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần Xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy tŕnh, quy phạm kỹ thuật).

 

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành Xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

 

Về nội dung định mức dự toán bao gồm: Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. 

 

Mức hao phí vật liệu trong định mức này đă bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đă kể đến hao hụt do độ dôi của cát; 

 

 Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng. Số lượng ngày công đă bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc b́nh quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng; 

 

Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

 

Kết cấu tập định mức dự toán được tŕnh bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mă hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công tŕnh - Phần Xây dựng đă được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 6 chương gồm:

 

Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi.

 

Chương IV: Công tác làm đường

 

Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ

 

Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

 

Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

 

Chương XI: Các công tác khác

 

Ngoài ra, mỗi loại định mức được tŕnh bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2017.

 

Xem toàn bộ văn bản tại đây

Chi tiết xin liên hệ:

Mr.Tuấn: 0936 141 136

               0977 664 941

 

Ms.Huyền: 043 555 8764

                 0943 575 995

 

Mọi ư kiến đóng góp vui ḷng gửi về:

mailto:hotro.delta@gmail.com

Các tin cũ hơn

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần xây dựng QĐ 235/2017/QĐ – BXD (bổ sung)

 

Công bố định mức dự toán xây dựng công tŕnh – phần lắp đặt QĐ 236/2017/QĐ – BXD (bổ sung)  

 

Công bố đơn giá công tŕnh tỉnh Cà Mau năm 2017

 

Công bố đơn giá công tŕnh – phần khảo sát An Giang 2017

 

Công bố đơn giá xây dựng công tŕnh tỉnh Điện Biên năm 2017

 

Công bố đơn giá mới năm 2016 – 2017

 

Công bố đơn công tŕnh – phần khảo sát Quảng Ngăi 2017O