PHẦN MỀM DỰ TOÁN DELTA – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUA VIDEOS

Nội dung

Ngày phát hành

1.     Hướng dẫn tải và cài đặt

01/01/2020

2.     Hướng dẫn áp dụng thông tư 12/2021

15/10/2121

3.     Hướng dẫn Áp dụng định mức 10/2019

09/03/2020

4.     Hướng dẫn Nhập giá nhân công theo TT15/2019 (Lần 2)

23/03/2020

5.     Hướng dẫn chuyển phụ lục vữa

09/03/2020

6.     Các câu hỏi thường gặp

a.     V́ sao bảng tổng hợp KPHM và bảng dự thầu không bằng nhau?

b.     Hiểu đúng về công tác tạm tính

c.     Lập theo đơn giá Nhà nước và đơn giá công tŕnh khác nhau như thế nào?

d.     Những vấn đề cần lưu ư khi xuất sang Excel

24/03/2020

 

Cám ơn bạn đă sử dụng dự toán Delta.

Mọi chi tiết xin liên hệ: DĐ/Zalo: 0913 505 026 để được hỗ trợ và giải đáp