Xuất bản vẽ sang CAD

<< Click to Display Table of Contents >>

Xuất bản vẽ sang CAD

Tiến độ thi công trong Dự toán Delta có thể xuất trực tiếp sang dwg.

 

 

 

 

Bấm vào nút  trên thanh công cụ ở hình trên-> chọn vị trí lưu file, tệp CAD được tạo và bạn có thể mở CAD để thực hiện in ấn.

 

 

 

 

Kết quả như hình dưới.