Tổng quan giao diện

<< Click to Display Table of Contents >>

Tổng quan giao diện

Đây là phần rất quan trọng, mong quý khách dành thời gian đọc kỹ để hiểu cấu trúc phần mềm, nó sẽ cực kỳ hữu ích trong trường hợp cần hỗ trợ vì nhiều khái niệm đơn giản như Menu, thanh công cụ.. mà nhiều người không biết nó là cái gì nên rất khó để chúng tôi hướng dẫn qua điện thoại.

 

 

1. Tên phần mềm và phiên bản hiện tại: Ví dụ Delta 8.4.3 built 38 cập nhật ngày 13/06/2019 là phiên bản 8.4.3 phát hành lần thứ 38 ngày 13/06/2019. Đây là mục mà khi hỗ trợ, nhân viên Delta hay hỏi Anh/chị đang dùng phiên bản nào thì A/c nhìn vào đây để trả lời. Việc xác định được phiên bản rất quan trọng cho nội dung hỗ trợ

2. Loại bản quyền, Là tình trạng bản quyền hiện tại, có mấy dạng bản quyền như sau:

oBản quyền miến phí 30 công tác: là chế độ chạy 30 công tác, xẩy ra khi quý khách chưa mua bản quyền hoạc mua rồi nhưng chưa cắm khóa cứng để sử dụng

oBản quyền miễn phí 20 ngày: là loại bản quyền dùng thử chế độ đầy đủ, không hạn chế chức năng, giống như bản quyền chính thức. thời gian sử dụng là 20 ngày

oBản quyền chính thức: đã mua bản quyền delta, khi chạy cắm khóa cứng vào máy sẽ hiện

Ultimate (vĩnh viễn): là khóa cứng bản quyền dùng vĩnh viễn (đọc là khóa U ti mết)

Proffesional (bản quyền phổ thông): là khóa cứng bản quyền phổ thông (đọc là khóa Pờ rô)

OLE bản quyền 1 năm (đọc là bản Ô lờ E)

Stu: bản quyền sinh viên (đọc là student), sử dụng được 200 công tác

3. Menu hay còn gọi là thực đơn, trình đơn: đây là phần quan trọng để gọi các lệnh, vì vậy khi hỗ trợ mà nghe hỗ trợ viên hỏi anh/chị vào menu Tệp tin hay menu công trình thì đây chính là chỗ để tìm kiếm

4. Thanh công cụ: là một số lệnh hay sử dụng ở Menu được đưa ra để tiện sử dụng.

5. Thanh công cụ ngữ cảnh: là thanh hiện các lệnh theo từng Sheet. Vì vậy nó có nội dung thay đổi khi chuyển từ sheet này qua sheet kia.

6. Lưới chính: hiển thị các sheet chức năng. Trên lưới này nếu bấm phải chuột sẽ hiện một menu ngữ cảnh có các lệnh như thanh công tụ ngữ cảnh

7. Hao phí định mức: là cửa sổ phụ hiển thị hao phí định mức của công tác đang chọn phía trên. Có thể tắt bật nhanh cửa sổ này bằng phím F3 (nên ghi nhớ nút này vì nó rất hữu ích khi cần tắt bật. chú ý là nó chỉ hiển thị khi bạn đang ở sheet tiên lượng)

8. Các lựa chọn nhanh và thông tin khi cần hỗ trợ

9. Danh mục sheet (sheettab) dùng để chuyển qua lại giữa các sheet.

10. Đây là vùng hiển thị các công trình đang mở, bấm vào đây để chuyển qua lại giữa các công trình.