Tính cước vận chuyển theo định mức 10 (định mức 10)

<< Click to Display Table of Contents >>

Tính cước vận chuyển theo định mức 10 (định mức 10)

Căn cứ pháp lý

Thao tác trên phần mềm

 

 

Căn cứ tính toán: Thông tư 10/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019, thông tư 02/2020 TT-BXD ngày 20/07/2020 điều chỉnh sửa đổi thông tư 10

 

 

Chương XII

CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

Thuyết minh áp dụng

Định mức dự toán bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1. Bốc xếp

Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m3), diện tích (m2) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp. Định mức dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.

2.2. Vận chuyển

- Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô vận chuyển.

- Định mức dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L-theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:

Loại đường (L)

L1

L2

L3

L4

L5

L6

Hệ số điều chỉnh (k)

k1=0,57

k2=0,68

k3=1,00

k4=1,35

k5=1,50

k6=1,80

- Công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô được định mức cho các phạm vi vận chuyển ≤ 1km, ≤ 10km và ≤ 60km, được áp dụng như sau:

- Vận chuyển trong phạm vi: 1 ≤ 1km = Đm1 x , trong đó ≤ 1 km.

- Vận chuyển với cự ly: 1 ≤ 10km = Đm1 x + Đm2 x , trong đó ≤ 1 km; ≤ 9 km.

- Vận chuyển với cự ly: 1 ≤ 60km = Đm1 x + Đm2 x + Đm3 x , trong đó ≤ 1km; ≤ 9 km; ≤ 50 km.

Trong đó:

Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1 km;

Đm2: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo phạm vi ≤ 10 km;

Đm3: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo phạm vi ≤ 60km;

ki,j,h: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển;

li,j,h: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường thứ L

i, j, h: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển được tính cùng một định mức

 

 

Thao tác trên phần mềm

 

Để tính cước vận chuyển theo thông tư 10, đầu tiên bạn phải kiểm tra xem đã chọn mục tính cước vận chuyển cơ giới chưa

Vào Menu Công trình\Xem sửa thông tin công trình hay bấm tổ hợp phím Ctrl+ F1. chọn tính cước cơ giới.

 

 

Bấm vào sheet Cước CG, bấm phải chuột vào ô bất kỳ trên lưới (lưu ý là trên lưới chứ không phải ở tên sheet nhé)

Chọn Chọn phương pháp và bảng cước -> Chọn thông số như hình dưới

 

 

Sau khi chọn cách tính cước theo thông tư 10, bắt đầu nhập cước cho các vật liệu.

Ví dụ: Vận chuyển xi măng bao cự ly 19km, trong đó: 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo đường loại 3; 2km tiếp theo đường loại 4; 7km tiếp theo đường loại 2; 3km tiếp theo đường loại 1; 1,7km tiếp theo đường loại 3.

Công thức tính toán định mức vận chuyển xi măng bao, cự ly vận chuyển 19km như sau:

= Đm1 x (0,3xk5 + 0,7xk3) + Đm2 x (4,3xk3 + 2xk4 + 2,7xk2) + Đm3 x (4,3xk2 + 3xk1 + 1,7xk3)

= Đm1 x (0,3x1,5 + 0,7x1,0) + Đm2 x (4,3x1,0 + 2x1,35 + 2,7x0,68) + Đm3 x (4,3x0,68 + 3x0,57 + 2x1,0).”.

Tiến hành nhập như sau

Dòng 1 tiên nhập 0,3km ở cột cự ly (L) và loại đường là 5 ở cột loại đường (M)

Dòng 2 tiên nhập 5km ở cột cự ly (L) và loại đường là 3 ở cột loại đường (M)

Dòng 3 tiên nhập 2km ở cột cự ly (L) và loại đường là 4 ở cột loại đường (M)

Dòng 4 tiên nhập 7km ở cột cự ly (L) và loại đường là 2 ở cột loại đường (M)

Dòng 5 tiên nhập 3km ở cột cự ly (L) và loại đường là 1 ở cột loại đường (M)

Dòng 6 tiên nhập 1,7km ở cột cự ly (L) và loại đường là 5 ở cột loại đường (M)

 

 

Tuyệt vời, phần mềm đã tự tách khoảng cách cho đoạn 1km đầu, đoạn từ 1->10km và 10-> 60km. đúng như ví dụ đã phân tích.

Đm1 x (0,3xk5 + 0,7xk3) + Đm2 x (4,3xk3 + 2xk4 + 2,7xk2) + Đm3 x (4,3xk2 + 3xk1 + 1,7xk3)

Lưu ý: ở các phiên bản trước thì cự ly sẽ lần lượt từ 1-6, nhưng ở phiên bản 8.4.3 build 84 trở đi thì khoảng cấp đường có thể nhập xem kẽ theo đúng cung vận chuyển thực tế.

Ngoài ra, điểm đặc biệt lưu ý là cột H: hệ số quy đổi đơn vị, sai ở cột này sẽ dẫn đến cước phí sai hoàn toàn. vì vậy khi làm các bạn lưu ý nhập đúng các hệ số chuyển đổi từ đơn vị vật liệu trong dự toán sang đơn vị vận chuyển của thông tư 10.

ví dụ cát có đơn vị là m3 nhưng giá cước vận chuyển ban hành lại tính trên đơn vị là 10m3, vì vậy ta phải chia giá cước cho 10. tức là nhập hệ số quy đổi đơn vị là 0,1.

- Đối với đơn vị vận chuyển là 10m3 thì các vật liệu được quy đổi thành 10m3 (căn cứ kích thước của vật liệu, cấu kiện)

- Đối với vật liệu có đơn vị vận chuyển là 10 Tấn thì phải dựa vào tỷ trọng của vật liệu trong dự toán để tính quy đổi là 10 Tấn.

 

-Cách xác định Đơn giá cước: đơn giá cước được tính toán dựa trên các loại ô tô vận chuyển nằm trong định mức ca máy trong thông tư 11/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019.

Để tính được giá ô tô vận chuyển, chúng ta cần cung cấp giá nhiên liệu và lương lái xe tại thời điểm lập dự toán.

Phần mềm Delta có lập một bảng cước vận chuyển có tên CuocDM10.xlsx tại thư mục {thư mục cài đặt}\CuocVC (mặc định: C:\Delta8.4.3\CuocVC)

Trong File có Sheet Đầu vào chứa các tham số phải nhập cho mỗi công trình, mỗi địa phương. (xem ở hình dưới hoặc mở file theo chỉ dẫn trên)

Tuy nhiên, người dùng có thể không cần quan tâm file này, mà khi chạy, chú ý thực hiện 2 bước là nhập giá nhiên liệu và khai báo nhân công địa phương, phần mềm sẽ tự lắp vào file tính cước để tính ra giá trị cước theo giá người dùng nhập vào

Bước 1: Nhập giá nhiên liệu-> chuyên quy sheet đầu vào của dự toán , nhập giá nhiên liệu vào vị trí như hình dưới

Bước 2: Chọn bảng lương nhân công do địa phương ba hành. Xem mục nhập lương nhân công địa phương

 

Trong trường hợp số cung đường vận chuyển >6 thì ta phải cần thêm cự ly. Bấm phải chuột và dòng cự ly-> chọn Thêm cự ly

-> Nhập cự ly và cấp đường vào dòng vừa thêm.

 

Tip: Thấu hiểu nỗi khổ mỗi lần tính cước vận chuyển người dùng lại phải nhập lại hệ số chuyển đổi đơn vị cho các vật liệu có đơn vị không trùng với m3, tấn, kg.... Delta có một tiện ích là lưu lại hệ số chuyển đổi đơn vị cho công trình sau.

Để thực hiện bạn làm như sau: bấm phải chuột ở cột hệ số -> chọn lưu hệ số chuyển đổi đơn vị cho công trình sau.

 

 

Lần sau chạy, các hệ số bạn đã lưu sẽ tự động lắp vào cột hệ số quy đổi đơn vị cho lần đầu khởi tạo. Chú ý là cho lần đầu vì sau đó bạn có thể thay đổi, phần mềm sẽ giữ nguyên thay đổi đó.