Nhân công theo thông tư 15/2019

<< Click to Display Table of Contents >>

Nhân công theo thông tư 15/2019

Theo thông tư 15/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020. Theo đó nhân công xây dựng được chi thành 11 nhóm và được chia thành 4 vùng.

Căn cứ vào điều kiện kinh tế của mỗi địa phương, cứ mỗi quý địa phương sẽ ban hành bảng giá ca máy và giá nhân công. Người lập dự toán căn cứ thời gian lập mà chọn bảng giá nhân công cho phù hợp.

 

Cách thực thiện:

 

Vào sheet Giá thông báo, bấm phải chuột vào cột giá thông báo> Chọn mục B lắp giá nhân công

 

 

Trong cửa sổ lắp giá nhân công, chọn bảng giá nhân công cần lắp. Chú ý chọn đúng thời gian và khu vực cần lắp để bảo đảm đúng giá trị

-> Bấm nút lắp giá để áp giá vào cột giá thông báo.

 

 

Bình thường, các bảng giá nhân công mới nhất sẽ được phần mềm tự động tải về. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà phần tự động không hoạt động thì người dùng chủ động bấm vào nút "chưa có, Tải thêm từ Internet để tải bảng giá mới nhất về.

 

Sau khi bấm nút lắp giá phần mềm sẽ lấy giá nhân công trong bảng giá bạn chọn để lắp vào cột giá thông báo.

Việc lắp nhân công chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn đã làm xong rồi.

 

Chú ý: Trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, một số tỉnh vẫn chưa ban hành giá nhân công theo cấu trúc phân nhóm của thông tư 15/2019. Việc này gây khó khăn cho công tác lập dự toán vì không có giá để lắp vào thông tư 10.

Trước thực tế đó, một số địa phương hướng dẫn cách tạo