Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục

<< Click to Display Table of Contents >>

Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục

Đây là báo cáo rất quan trọng, giá trị của bảng tổng hợp kinh phí hạng mục phụ thuộc vào 2 yếu tố

 

1.Mẫu THKP áp dụng: mẫu biểu được xây dựng theo các Thông tư do nhà nước ban hành, các mẫu được soạn thảo sẵn theo các quy định hiện hành, có phân theo các tình huống để khi dùng người dùng chỉ việc chọn mẫu mà không phải thiết lập từ đầu. Sự khác biệt có thể là Thông tư hay trong một thông tư tùy vào loại công trình mà chi phí chung có thể tính theo Chi phí trực tiếp hay tính theo chi phí nhân công hoặc có tính hệ số bảo đảm an toàn giao thông hay không?..

2.Các hệ số chi phí: Hệ số chi phí bao gồm hệ số chi phí chung, tỷ lệ thuế tính trước, hệ số điều chỉnh nhân công, hệ số điều chỉnh giá máy.. các hệ số riêng của địa phương...

 

Để in báo cáo tổng hợp kinh phí, chuyển sang Sheet Tổng hợp KPHM, để ý mục chọn mẫu ở bên dưới để bảo đảm áp dụng đúng thông tư cần lập. Xem hình dưới, quan sát sự khách nhau của 2 thông tư 05/2007 và 18/2008.

 

 

Để chọn các mẫu khác thì chọn lại mẫu trong mục "Chọn mẫu THKP hạng mục" Xem thêm chi tiết các mẫu tại phần nâng cao "Thêm sửa mẫu THKP hạng mục"

 

Ngoài mẫu biểu ta còn phải thay đổi hệ số chi phí, Vào menu Công trình\Tra hệ số chi phí xây lắp

 

 

Nhập các hệ số chi phí theo hình trên cho mỗi hạng mục. Lưu ý là mỗi hạng mục có thể có hệ số chi phí khác nhau. Đây chính là tính động của chương trình. Khi công trình có nhiều hạng mục mà dùng các đơn giá khác nhau thì các hệ số này có thể khác nhau..

 

Lưu ý với hệ số riêng máy và hệ số riêng nhân công, các hệ số này là hệ số do người dùng tính toán, xác định từ các chính sách riêng của địa phương, của khu vực của loại hình công trình rồi nhập vào đây.

 

Khi bấm nút Xem in thì đang chọn hạng mục nào thì hạng mục đó sẽ được hiển thị để in, in xong lại chọn hạng mục khác.

 

Quan sát hình dưới thấy trong cùng một báo cáo nhưng phần hiển thị chữ ký, ngày ký khác nhau. Để thay đổi chữ ký, ngày ký ở phần đuôi Vào menu Công trình\Đặt chữ ký, ngày ký

 

 

 

Người dùng có thể đổi chữ ký, ngày ký riêng cho từng loại báo cáo. Chọn trong phần "Tên báo cáo" rồi sửa thông tin phần chữ ký, người ký.

 

Nếu không muốn hiển thị chữ ký ở cuối báo cáo thì bỏ dấu "Hiển thị mục chữ ký (ở cuối báo cáo) đi. Hình dươí mô tả có in chữ ký và không in chữ ký.