In hồ sơ thầu

<< Click to Display Table of Contents >>

In hồ sơ thầu

Hồ sơ thầu trong phần mềm Delta có thể tùy biến theo các mẫu thông tư khác nhau, nghĩa là người dùng có thể tự định nghĩa và chọn các mẫu dự thầu khác nhau. Ngoài ra còn có lựa chọn các kiểu in khác nhau chỉ bằng một click.

 

Hồ sơ thầu bao gồm :

Bảng đơn giá chi tiết (chiết tính dự thầu)

Bảng đơn giá dự thầu (Dự thầu)

Bảng giá vật liệu và thiết bị dự thầu

 

Bảng chiết tính dự thầu.

 

Trong Delta chiết tính dự thầu có thể tính từ định mức hay tính từ đơn giá. Phương pháp tính từ định mức được dùng phổ biến, nhất là khi có TT18 thì mặc nhiên phải tính theo phương pháp này.

 

Tính theo định mức: Chi phí vật liệu, nhân công, máy được tính bằng hao phí định mức nhân với giá vật tư. Đây chính là cách tính trực tiếp , không quan tâm tới giá trị ghi trong đơn giá -> đúng với thực tế.

 

Lưu ý

 

Khi tính theo định mức thường chú ý là tính theo giá gốc, giá thông báo hay giá hiện trường (thưòng chọn giá hiện trường). Bấm combo dưới để chọn bảng giá cần tính.

 

 

 

Tính theo đơn giá: Chi phí vật liệu = đơn giá vật liệu (lấy trong đơn giá) + chênh lệch vật liệu. Phương pháp này thường dẫn đến sai số do một số giá gốc trong đơn giá cung cấp thiếu hoặc sai dẫn đến tính chênh lệch vật tư sai. Tuy nhiên kiết quả này trùng với giá trị Tổng hợp kinh phí hạng mục khi tính theo thông tư 05/2007 nên vẫn có một số nơi dùng.

 

Nhận xét: Người dùng nên tính theo định mức, nhất là hiện nay đã áp dụng thông tư 18/2008 cho bảng tổng hợp kinh phí hạng mục.

 

Để chuyển đổi qua lại giữa 2 cách tính này người dùng chỉ việc chọn qua lại giữa hai lựa chọn ghi ở dưới Sheet Chiết tính dự thầu và Đơn giá dự thầu.

 

 

 

: Chọn hình thức trình bày báo cáo, Nếu có chọn thì các công tác in riêng biệt, mạch lạc, rõ ràng (nhưng tốn giấy) còn không chọn thì công tác được in liên tục. Người dùng thường không chọn mục này để in liên lục (tiết kiệm giấy hơn).

 

 

 

: hiện hay không hiện mã vật tư trong bảng chi tiết - thường không chọn mục này cho đơn giản, nghĩa là không hiện mã vật tư. Xem hình trên

 

: Tính theo nghị định 99 - Hiện nay ít dùng vì nó không thực tế lắm. Người dùng trước giờ vẫn tính theo bảng chiết tính đầy đủ, kể cả trước khi ra thông tư 18/2008

 

Chương trình chỉ phân tích lại kết quả thầu khi người dùng thay đổi các lựa chọn khi bấm vào sheet Đơn giá chi tiết hoặc đang ở đơn giá chi tiết, Khi ở Sheet Dự thầu mà thay đổi lựa chọn thì phải bấm lại vào sheet Đơn giá chi tiết để phân tích lại.