Đặt cấu hình hệ thống

<< Click to Display Table of Contents >>

Đặt cấu hình hệ thống

Bình thường khi cài đặt, cấu hình đã đặt chuẩn để người dùng sẵn sàng sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn đã am hiểu về chương trình bạn có thể thay đổi một số tùy biến theo ý của bạn.

 

Vào menu Hệ thống\Đặt cấu hình hệ thống.

 

1. Đặt cấu hình chung.

  Trong này có nhiều mục, các mục dưới đơn giản, ý nghĩa như các thông tin hiển thị, chỉ có mục cấu hình chung là cần lưu ý, chúng tôi hướng dẫn kỹ mục này.

 

 

 

Đặt dấu thập phân là dấu các định thập phân và dấu phân cách hàng ngìn. Nhìn hình trên. Mặc định phần mềm để theo chuẩn của Việt Nam là dấu phẩy (,) là dấu thập phân, dấu chấm (.) là dấu phân cách. Người dùng có thể thay đổi các thông số này.

 

Làm tròn số là đặt thông số làm tròn đối với các đối tượng

 

Tròn giá: làm tròn đơn giá vật liệu, nhân công, máy. Mặc định để là 0, nghĩa là không có chữ số nào sau dấu thập phân

Tròn hệ số: là phần làm tròn cho hệ số chung, hệ số vật liệu... nên để ít nhất là 4 vì các hệ số này lấy theo % nên rất nhỏ

Tròn khối lượng: là giá trị làm tròn khi nhập khối lượng, hao phí ở sheet tiên lượng. Thường đặt là 3 hoặc 4, mặc định chương trình đặt là 4.

 

Để tránh mất mát dữ liệu cũng như lãng phí thời gian công sức trong trường hợp tắt máy khởi động lại hoặc mất điện..... chúng tôi hỗ trợ thời gian lưu tự động. Người dùng có thể tùy chỉnh thời gian lưu, mặc định là sau 15 phút chương trình sẽ tự động lưu một lần.

Mục sao lưu dự phòng đảm bảo cho dữ liệu vẫn có thể lấy lại khi người dùng chưa kịp lưu hay chót xóa đi.

 

Các tùy chọn thông số tra cứu

+ Có phân tích vữa.

+ Dùng mầu mặc định.

+ Thay tên khi tra mã.

+ Dùng PC30 khi tra mới.

Tùy những lựa chọn của người dùng mà chương trình có phân tích vữa hay không, dùng mầu mặc định hay do người dùng tùy chọn,....

 

Lựa chọn về cấu hình báo cáo:

+ Có in chữ ký

+ Hiện tên tệp ở bảng tiên lượng.

 

2. Hệ số chi phí mặc định.

 

 

  Các hệ số chi phí này mặc định áp dụng khi khởi tạo chương trình mới.  Tùy vào công trình cụ thể để áp dụng các hệ số - Người dùng tùy biến các hệ số bằng cách thêm sửa xóa. Sau khi đã đặt các thông số xong, bấm "Đồng ý"  - Các thông số này sẽ được đưa vào tính toán trong dự toán công trình.

 

 

3. Đặt font chữ báo cáo.

 

 

 

     Đây là những thông số người dùng tùy chọn cho font chữ, màu chữ trong báo cáo của mình.

Lưu ý: Phần mềm sử dụng font Unicode nên khi chọn Font bạn chỉ chọn các Font hỗ trợ Unicode.

 

4. Đặt tiêu đề báo cáo.

 

 

Đây là mục đặt tên cho các tiêu đề trong báo cáo khi in ấn. Để thay đổi tiêu đề báo cáo cho công trình đang mở, tắt hộp thoại này rồi vào menu Công trình\ Tiêu đề báo cáo.

 

5. Thông tin người dùng.

 

 

 

 

 

Người dùng nhập các thông tin về đơn vị chủ quản, tên công ty, email..... Chọn hình ảnh logo của công ty bằng cách bấm vào nút " Chọn ảnh logo".

Đây là các thông tin khác hàng để chúng tôi có thể theo dõi, cập nhật và giúp đỡ trong quá trình sử dụng. Vì vậy, mong quý khách hãy nhập các thông tin chính xác.