Các câu hỏi thường gặp

<< Click to Display Table of Contents >>

Các câu hỏi thường gặp

Để giải đáp những thắc mắc phổ biến của khách hàng, chúng tôi tổng hợp các câu hỏi thường gặp để người dùng có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho vấn để của mình.

 

Có rất nhiều câu hỏi thuộc nhiều thể loại khác nhau, chúng tôi xếp vào 2 nhóm

 

1.Các vấn đề khi sử dụng chương trình

2.Các lỗi hệ thống hay mắc phải

 

 

Phần 1: Các vấn đề hay gặp khi sử dụng chương trình

 

STT

Nội dung câu hỏi

Trả lời

1

Tạo nhiều hạng mục trong 1 công trình

Xem

2

Cách nhập công tác tạm tính

Xem

3

Cách nhập giá thông báo

Xem

4

Ẩn hiện, thay đổi chữ ký, người ký ở chân báo cáo

Xem

5

In hồ sơ dự toán, dự thầu -> Xem phần in hồ sơ, dự toán, dự thầu

 

6

Cách tải đơn giá mới

Xem

7

Làm tròn khối lượng, hệ số..

Xem

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2: Các lỗi thường gặp khi sử dụng chương trình

 

STT

Nội dung câu hỏi

Trả lời

1

Font chữ hiển thị không đúng - cách khắc phục

Xem

2

Không gõ được dấu phẩy (,) khi nhập dài, rộng, cao

Xem

3

không chạy được trình tự động cập nhật phiên bản mới trong Vista

Xem