Các bài thực hành

<< Click to Display Table of Contents >>

Các bài thực hành

Nhằm hướng dẫn người dùng có thể chạy phần mềm Step by Step (từng bước 1) chúng tôi đưa ra các bài thực hành điển hình, qua đó người dùng sẽ nắm được phương pháp và kỹ năng để tùy biến, nhập liệu một cách nhanh và hiệu quả nhất.

 

Nội dung của các bài thực hành thực chất là trên một công trình cụ thể nhưng đặt ra các tình huống khác nhau để giải quyết. Qua các tình huống này người dùng sẽ sử dụng và vận dụng chương trình một cách tốt nhất.

 

Trong phần này gồm có các bài thực hành theo chủ đề sau:

 

Bài 1: Tạo công trình mới - nhập tiên lượng

Bài 2: Nhập giá thông báo

Bài 3: Tính cước vận chuyển

Bài 4: Tính bù giá nhiên liệu

Bài 5: Điều chỉnh giá dự thầu

 

Đầu bài

 

Cho một công trình gồm có 2 hạng mục, mỗi hạng mục lại có các nhóm và công tác. Hãy thực hành qua các bài tập để tạo thành công trình hoàn chỉnh.

 

 

Trong công trình có 2 hạng mục. Phòng học phía Tây và lắp đặt điện.

 

Hạng mục: Phòng học phía tây chia thành 2 phần

 

Phần móng

Phần thân

 

và dùng đơn giá xây dựng mới nhất của Hà nội - DG562008_XD

 

Hạng mục: Lắp đặt điện cũng trên công trình vừa nhưng là gói điện nước.  Hạng mục này dùng đơn giá lắp đặt DG562008_LD của Hà nội.

 

Quan sát đề bài này ta thấy rằng các công việc đã bị lượt bớt so với thực tế, chỉ để lại các công tác điển hình dùng để thực hành. Trong mỗi bài sẽ nêu tình huống để thực hành, từ mỗi tình huống đó người dùng sẽ rút ra kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế.

 

Mời các bạn lần lượt thưc hành từ bài 1 tới bài 5. Chúng tôi tin rằng qua đây các bạn sẽ nắm vững cách sử dụng chương trình