Bù giá ca máy

<< Click to Display Table of Contents >>

Bù giá ca máy

 

Để tính bù giá ca máy, bấm sang sheet Bù giá CM, nếu chưa thấy sheet này hiển thị thì vào Menu Công trình -> Xem sửa thông tin công trình - > Có tính bù giá ca máy.

 

 

Có 3 cách tính bù giá ca máy, Để xác định cách tính, bấm phải chuột trên lưới, chọn cách tính phù hợp.

 

Cách tính bù giá ca máyCách 1: Bù giá ca máy = Bù giá nhiên liệu + Lương thợ lái máy

 

Cách tính bù giá ca máyCách 2: Bù giá ca máy = Bù giá nhiên liệu + Tính hệ số lương thợ lái

 

Cách tính bù giá ca máyCách 3: Chỉ tính bù nhiên liệu (ít dùng)

 

Nhập lương và giá nhiên liệu