Bài 4: Tính bù giá nhiên liệu

<< Click to Display Table of Contents >>

Bài 4: Tính bù giá nhiên liệu

Yêu cầu đã thực hành xong bài 1, mở bài 1 ra để thực hành tiếp bài này. Nếu bạn chưa làm bài 1 có thể mở bài này ở thư mục "C:\Deta60\Vi du\Truong THCS Nghia do.dtc" để thực hành tính bù giá nhiên liệu

 

Trong bài này yêu cầu tính bù giá nhiên liệu với giá nhiên liệu được giả định như sau:

 

Giá xăng          : 11.000 đồng/lít

Giá dầu Diezel : 9.500 đồng/lít

Giá dầu ma rút : 8.500 đồng/lít

Giá điện            : 910 đồng/kwh

 

Mức lương tối thiểu áp dụng là 620.000 đồng.

 

Thực hiện: Bấm vào Sheet "Bù giá N.L". -> Vào menu Công trình\Tính bù giá nhiên liệu (phím tắt Ctrl + B)

 

Nhập giá nhiên liệu và nhân công trên vào cột giá HT. Quan sát hình dưới.

 

 

sau khi nhập xong bấm nút "Tính vù giá nhiên liệu". Chương trình sẽ tính bù giá nhiên liệu và lương thợ lái. Kết quả tính bù như hình dưới.

 

 

Lưy ý mặc định chương trình sẽ tính bù cho cả nhiên liệu và lương thợ lái. Nếu chỉ muốn tính bù nhiên liệu không thôi thì không tích vào mục "Có tính bù giá nhân công" ở dưới. Xem ảnh trên chuyển đổi có tính bù nhân công và không.

 

Nếu muốn In chi tiết toàn bộ bảng tính bao gồm tên máy và các công tác có dùng đến loại máy này. Nếu bỏ chọn thì chương trình chỉ liệt kê máy, tổng hao phí mà không liệt kê chi tiết. => Nên in chi tiết để bảng tính được rõ ràng.

: Bảng tổngh hợp hao phí là bảng ở phía dưới. Trong bảng này tổng hợp toàn bộ lượng nhiên liệu dùng trong công trình. nếu muốn in ra thì tích vào lựa chọn này. => nên tích vào mục này

 

Xem thêm mục "Tính bù giá nhiên liệu" để hiểu thêm về cách tính

 

 

Tip: Để in hồ sơ cho bài tập này, mời xem mục "In hồ sơ Dự thầu" và "In hồ sơ Dự toán"