Bài 3: Tính cước vận chuyển

<< Click to Display Table of Contents >>

Bài 3: Tính cước vận chuyển

Giả định nguồn hàng được lấy ở Hà Nội và được xây dựng cách Trung tâm 15km bao gồm 3 cung đường.

 

4 km đường cấp 3

2 km đường cấp 2

9 km đường cấp 1

 

Thực hiện

 

Bước 1: Chuyển sang Sheet "Cước VC", Nếu là lần đầu tiên hộp thoại sau xuất hiện để người dùng chọn bảng giá cước thủ công và cơ giới. Chọn như bảng dưới.

 

 

Bấm "Đồng ý" để chuyển sang màn hình nhập cước.

 

 

Khai báo cự ly, quảng đường như hình trên, vật liệu nào cùng thông số như bậc hàng, tỷ trọng.. thì có thể nhập chung một lần bằng cách chọn các vật tư giống nhau (dấu tích) rồi nhập các thông số, nhập xong bấm "Cập nhật"

 

Lần lựơt nhập như thế cho các vật liệu còn lại

 

Xem thêm phần "Tính cước vận chuyển" để hiểu thêm về cách tính

 

Kết quả sau khi tính cước như sau (Người dùng nhập nốt cho các vật liệu còn lại)

 

 

 

 

 

Tip: Để in hồ sơ cho bài tập này, mời xem mục "In hồ sơ Dự thầu" và "In hồ sơ Dự toán"