Tạo công trình mới

<< Click to Display Table of Contents >>

Tạo công trình mới

B1: Bấm biểu tượng trên Desktop để chạy phần mềm -> Tạo công trình mới

 

1: Chọn Tỉnh/TP cần lập dự toán, nếu chưa có trong danh mục bấm nút Tải thêm Đơn giá từ Internet

2: Tải thêm đơn giá từ internet. Xem chi tiết tại đây

3: Đặt tên tệp tin lưu công trình. công trình sẽ được lưu trong thư mục hiển thị ở đường dẫn lưu tệp, mục 4

4: Chọn đường dẫn lưu tệp: chọn đường dẫn để lưu công trình.

5: Chọn lập dự toán

6: Chọn lập dự thầu

7: Chọn có tính bù giá ca máy cho cho công trình này hay không

8: Có tính cước cơ giới hay không

9: Có tính cước vận chuyển hay không

mục 7,8,9 có thể chọn lại ở sheet tiên lượng, phần hao phí định mức (Xem tổng thể giao diện ở mục Tổng quan giao diện )

10: Đây là phần quan trọng, nó sẽ quyết định phương pháp lập dự toán theo 957 hay theo ND32

Bấm Đồng ý để bắt đầu nhập dữ liệu.

Chú ý: Nếu muốn điều chỉnh các thông tin đã chọn trong quá trình lập dự toán thì vào menu Công trình -> Xem sửa thông tin công trình