Chạy chế độ LAN

<< Click to Display Table of Contents >>

Chạy chế độ LAN

Ngoài cách cắm khóa vào từng máy mỗi khi chạy, Delta còn có chế độ chạy qua mạng LAN (wifi). Khi các máy kết nối cùng mạng nội bộ thì khi cắm khóa vào mày này máy khác có thể chạy được. Đây là mô hình chạy nhiểu máy rẻ nhất hiện nay.

 

Một khóa có thể chạy được tối đa 255 máy. Khóa nào cũng có thể biến thành khóa mạng được. Cách thực hiện như sau

 

Bước 1: Đăng ký mở rộng khóa đơn sang chế độ mạng với Delta (có mất phí)

Bước 2: Thiết lập chế độ máy chủ

- Cắm khóa vào một máy bất kỳ trong công ty đã cài dự toán.

- Vào menu Hệ thống - Đặt máy này làm máy chủ

 

một biểu tượng sẽ xuất hiện ở thanh công cụ bên dưới màn hình, gần đồng hồ

 

 

Nếu windows không hiện biểu tượng ngay thì bấm vào mũi tên nhỏ để hiện

 

 

Để máy khác có thể chạy được, ta cần phải biết IP của máy chủ (tức là máy ta đang cắm khóa). Bấm phải chuột vào biểu tượng quả cầu xanh (số 2)

 

Hộp thoại sau sẽ hiện lên và sẽ cho biết IP của server

 

 

 

Ở hộp thoại này, bạn sẽ đọc được IP của máy chủ (máy cắp khóa cứng).

 

Vào máy cần chạy qua mạng, vào menu Hệ thống\Chuyển chế độ  bản quyền (khóa cứng, 20 ngày, Lan) -> Chọn chạy qua mạng Lan và Nhập ở máy chủ vào. (xem mô phỏng ở hình trên