2.2 Cài bản cập nhật

<< Click to Display Table of Contents >>

2.2 Cài bản cập nhật

Khi đã cài phần mềm, mỗi khi có phiên bản mới bạn không phải cài lại từ đầu mà chỉ cài bản cập nhật.

Từ phiên bản Delta 8.4.3 trở đi, phần mềm sẽ báo cho người dùng biết khi có phiên bản mới ở phía bên phải, phía trên của phần mềm

nút đó sẽ có dạng như sau

 

Bấm nút cập nhật để hiển thị hộp thoại, trong hộp thoại sẽ hiển thị nội dung được thêm mới hay chỉnh sửa (fixed). Nếu bạn thấy nội dung hữu ích thì bấm cập nhật để tải và cập nhật phần mềm, không thì có thể bỏ qua chờ phiên bản tiếp theo

 

1. Bấm nút cập nhật nếu nút này xuất hiện

2. Bấm nút tải và cập nhật nếu muốn cập nhật phiên bản này (tác giả khuyên nên cập nhật bất kỳ bản nào mới nhất vì bản đó sẽ được khắc phục các vấn đề phát sinh nào đó, có thể mình không bị hoặc chưa bị nhưng có thể bị (hic))

3. Hủy nếu không muốn cập nhật

4. Bấm bỏ qua nếu không muốn cập nhật phiên bản này, phần mềm sẽ không hiện nút cho đến khi có phiên bản mới hơn.

 

 

Khuyến nghị: nên cập nhật bản mới nhất trừ lý do bản quyền, nghĩa là khóa của bạn không phải bản vĩnh viễn và đã quá 12 tháng cập nhật miễn phí.

trong trường hợp đó thì bạn nên cập nhật khóa cứng hoặc tiếp tục sử dụng phiên bản hiện tại.