1.4 Công tác

<< Click to Display Table of Contents >>

1.4 Công tác

 

Là đơn vị cấu thành nên bảng tiên lượng. Có 3 loại công tác

 

1.Công tác thường: là công tác đã được định nghĩa sẵn với đầy đủ thành phần là mã hiệu, tên, đơn vị tính, đơn giá vật liệu, nhân công, máy và kèm với nó là định mức hao phí đã được định Nhà nước ban hành.
Ví dụ trong đơn giá 5481/2011 của Hà nội có mã hiệu công tác bê tông
 

Mã hiệu             : AF.11111

Tên công tác    : Bê tông móng đá 4x6, đổ thủ công, chiều rộng móng <250 cm, BT mác 200

Đơn vị tính        : m3

 

2.Công tác tạm tính: là công tác mới do phát sinh vật tư mới, công nghệ thi công mới mà các bộ đơn giá, định mức chưa kịp bổ sung. Công tác tạm tính do người dùng tự đặt mã, tên và thành phần hao phí
 

Mã hiệu             : TT

Tên công tác    : Sản xuất cửa nhôm kính Đài Loan kt 2400x1200, nhôm loại 1

Đơn vị tính        : m2

 

 

1.Công tác gộp: Đây là loại công tác đặc biệt, phát sinh từ yêu cầu thực tế trong công tác mời thầu. Nhà thầu hiện nay có xu hướng mời thầu các mục chính

Ví dụ: Nhà thầu mời công tác đào móng công trình đất cấp II, đơn vị là m3. Với mã này khi lập hs thầu ta chọn 1 mã công tác đào móng bằng máy đào và vận dụng mã đào móng thủ công  vào việc chỉnh sửa hố móng sau khi đào máy. Vì vậy mã công việc này được gộp từ 2 công tác riêng lẻ

 

Để xem cách tạo công tác gộp, vui lòng bấm vào đây