Hiện chung tôi đang cung cấp các phiên bản phần mềm sau

STT Tên phiên bản Nội dung Giá bán Số lượng
1 Dự toán Delta 8.x Ultimate Mua một lần - dùng mãi mãi, không phí cập nhật, không phí bảo trì
5,000,000
2 Dự toán Delta 8.x Pro Cật nhật miễn phí phiên bản mới trong vòng 12 tháng
3,500,000
3 Dự toán Delta 8.x - OLI Sử dụng một năm, hết 1 năm trả phí năm tiếp theo 2,000,000
4 Dự toán Delta 8.x Student Dành cho sinh viên dùng 200 công tác 1,500,000

Hình thức thanh toán

 • Thanh toán qua Bảo Kim

  Dùng các dịch vụ thẻ chuyển tiền qua dịch vụ Bảo Kim..

 • Thanh toán qua Ngân Lượng

  Dùng các dịch vụ thẻ chuyển tiền qua dịch vụ Ngân Lượng

 • Chuyển tiền qua tài khoản
   Chủ TK: Công ty Cổ phần Tin học và Viễn thông Delta
  • Tài khoản 1: 1460 201 002 071 tại NH Nông Nghiệp
   và phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Hà Nội, Phòng giao dịch Giảng Võ
  • Tài khoản 2: 220 1000 022 6827 tại NH Đầu tư và
   phát triển - Chi nhánh Thăng Long
   Chủ TK: Phạm Anh Tuấn
  • Tài khoản 1: 0011001333740 tại NH Vietcombank

THÔNG TIN NGƯỜI MUA

Họ tên :  
Công ty :
Địa chỉ :  
Số điện thoại :  
Email :  
Mã số thuế :  
Mua hàng