Dưới đây là các phiên bản của Thống kê cốt thép TIP 3.5 - miễn phí 100% , khách hàng có thể download để dùng thử và hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất...
Bộ cài phiên bản 3.x(font Unicode-Các tính năng mới liên tục được cập nhật)
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Bản 3.x đầy đủ tính năng-Font Unicode (100% miễn phí) 06/09/2011 .exe download 126666 lượt
Bộ cài phiên bản 2.x(Sử dụng font TCVN3-Phiên bản này ngừng nâng cấp các tính năng mới)
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Bản 2.x miễn phí đầy đủ tính năng (100% miễn phí) 17/07/2010 .exe download 28379 lượt
Tài liệu hướng dẫn sử dụng - cài đặt
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Hướng dẫn sử dụng DTIP (định dạng .doc) 14/10/2011 .doc download 5952 lượt
Hướng dẫn sử dụng DTIP (định dạng .pdf) 14/11/2011 .pdf download 4235 lượt
Hướng dẫn sử dụng DTIP (định dạng .chm) 14/11/2011 .chm download 572 lượt
Phim giới thiệu tổng quan chương trình (định dạng .mp4) 14/11/2011 .mp4 download 1302 lượt
Hướng dẫn sử dụng chương trình (định dạng .mp4) 14/11/2011 .mp4 download 2297 lượt
Phim giới thiệu tổng quan chương trình (định dạng .exe) 14/11/2011 .exe download 604 lượt
Hướng dẫn sử dụng chương trình (định dạng .exe) 14/11/2011 .exe download 1206 lượt