Dưới đây là các phiên bản của Phần mềm Dự toán Delta 8.3.6 , khách hàng có thể download để dùng thử và hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất...
Bộ cài Delta 8.x miễn phí - chạy 30 công tác. Không cần đăng ký sử dụng
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Bộ cài Delta 8.3.6 - 100% miễn phí 24/07/2015 .exe download 40647 lượt
Bộ cài Delta 8.x thương mại, dành cho khách hàng mua bản quyền
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Bộ cài Delta 8.3.6 , bản đầy đủ. Chạy với khóa cứng. 24/07/2015 .exe download 3044 lượt
Bộ cài Delta 8.3.4 - Bản đầy đủ. Chạy với khóa cứng. 25/03/2015 exe download 10538 lượt
Bộ cài Delta 8.2.9 - Bản đầy đủ. Chạy với khóa cứng. 10/08/2012 exe download 14343 lượt
Bộ cài Delta 8.2.6 - Bản đầy đủ. Chạy với khóa cứng. 04/08/2012 exe download 22751 lượt
Tài liệu hướng dẫn sử dụng - cài đặt
Mô tả Ngày phát hành Dạng File Download
Video Hướng dẫn cài đặt phần mềm 01/06/2010 download 2609 lượt
Video Tổng quan về phần mềm Delta 8.x 02/08/2011 download 1879 lượt
Video Hướng dẫn tạo công trình mới 02/08/2011 download 2734 lượt
Video Hướng dẫn Nhập sửa giá thông báo 02/08/2011 download 2755 lượt