Bài viết mới nhất
Chuyên đề
Tác giả
Bài viết
Hướng dẫn nhập dữ liệu từ Excel - 10/11/2016

Đây là tính năng rất mạnh của chương trình. Tính năng này giúp người dùng chuyển đổi, một file dự toán được lập thủ công từ excel hoặc 1 file dự toán chạy từ các phần mềm khác sau khi đã xuất dữ liệu ra Excel.  Nhập dữ liệu từ Excel của phần mềm Delta đảm bảo đúng, đủ và hết sức thông minh.

1. Các bước nhập dữ liệu từ Excel

Người dùng vào chức năng này bằng 1 trong các cách sau

Cách 1: Menu Tệp Tin/ Nhập dữ liệu từ Excel

 

 

Cách 2: Từ biểu tượng Icon trên thanh công cụ.

Màn hình Nhập dữ liệu từ Excel như sau:

 

 

Sau khi chọn chức năng, form thông tin hiển thị như hình trên.

Người dùng lần lượt thao tác các bước sau

1. Chọn đường dẫn chứa file Excel.

2. Chọn tỉnh thành phố - Cần tra lại đơn giá.

3. Chọn thông tin cho công trình: Tên công trình, Thư mục lưu, Thông tin QLDA.

4. Bấm Đồng ý để tiếp tục thực hiện.

Nếu file Excel là công trình xuất ra từ phần mềm dự toán Delta, chương trình sẽ tự động đọc dữ liệu vào.

Nếu file Excel không phải file của Delta, hoặc file xuất ra từ Delta mà người dùng đã tùy chỉnh (thêm bớt các sheet bổ cột dữ liệu) - Chương trình sẽ thực hiện thêm các bước sau:

 

 

1. Chọn đường dẫn file (nếu cần)

2. Nếu file Excel xuất từ các phần mềm G8, Acitt, EsCon... các phiên bản Delta ... : Chọn mẫu dự toán - thì chương trình sẽ nhận diện dòng, cột tương ứng lấy dữ liệu. (Tiến tới bước 7)

Nếu không thuộc các file Excel trên, hoặc file đã chỉnh sửa thêm cột - người dùng nhận diện tiếp các bước ( từ 3 đến bước 6)

3. Chọn tên Sheet lấy tiên lượng: Sau khi chọn ở bước này - sẽ xuất hiện dòng màu vàng đầu tiên của sheet. Tại dòng này người dùng nhập các cột tương ứng để lấy giá trị ở bước 6.

4. Chọn font nguồn: Font chữ trong Excel là font nào để chương trình nhận diện convert.

5. Nhập dòng bắt đầu lấy dữ liệu.

6. Nhập các cột tương ứng lấy dữ liệu.

 

                    

7. Bấm Lấy Dữ liệu để chương trình đọc dữ liệu từ Excel.

2. Hướng dẫn tạo mẫu nhận dạng

Người dùng cũng có thể  tạo định dạng sẵn để lần sau không phải nhập các thông số nữa.

Từ màn hình Lấy Dữ liệu từ Excel - Chọn Thêm/Sửa.

Khai báo các thông số cho mẫu: Tên mẫu, Tên sheet Tiên lượng, Các cột tương ứng lấy dữ liệu,..

Sau khi khai báo xong bấm Thêm để hoàn thiện.

Bài viết liên quan:
Đánh gia bài viết
Hãy nhập đầy dủ các thông tin yêu cầu có dấu (*). Không được phép sử dụng mã HTML
  • (*)
  • (*)
  • (*)