GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Những câu hỏi chức năng - tiện ích sử dụng
  Các câu hỏi liên quan hệ thống - khắc phục sự cố
 
1. Những câu hỏi chức năng - tiện ích sử dụng
 
Q1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm tôi có thể tìm ở đâu?
A1
Phần mềm DTIP có đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm:
- Tài liệu sử dụng dưới dạng tệp PDF, DOC người dùng xem ở mục Tài liệu hướng dẫn trong trang này.
- Các video hướng dẫn trực quan các tính năng của chương trình người dùng xem hoặc tải về ở mục Video hướng dẫn ở trong trang trang này.
- Tài liệu trợ giúp trên thanh công cụ Trợ giúp trong chính chương trình
 
Q2 Tôi có một kiểu thanh thép mà chương trình chưa có trong mẫu, vậy tôi phải làm sao để nhập được vào DTIP?
A2
Với trường hợp này người dùng có thể cứ khai báo thanh thép đó như 1 thanh thép thẳng, với kích thước và chiều dài được qui đổi từ kiểu thanh thép mà ngườ dùng muốn nhập. Lúc này DTIP vẫn thống kê chiều dài, khối lượng của thanh đó như bình thường. Sau khi xong người dùng có thể xuất ra Autocad và sử dụng Autocad để chỉnh lại hình dạng thanh thép theo ý muốn của mình.
 
Q3 Tại sao nút Chọn của tôi bị mờ đi và không thao tác được?
A3 Khi sử dụng DTIP người dùng cần lưu ý: DTIP chỉ cho phép thao tác với 1 bảng thống kê trong 1 thời điểm. Nên khi ở chế độ vẽ toàn bộ bảng thống kê, DTIP sẽ không cho phép thao tác chỉnh sửa. 
Vì vậy, gặp tính huống này người dùng chỉ cần chọn lại bảng thống kê cần chỉnh sửa trong danh mục bảng thống kê thì các chức năng sẽ lại hoạt động như bình thường.
 

 

2. Những câu hỏi liên quan hệ thống - khắc phục sự cố Lên đầu trang