GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
 
 
1. Những câu hỏi chức năng - tiện ích sử dụng
 
Q1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm tôi có thể tìm ở đâu?
A1
Phần mềm DKG có đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm:
- Tài liệu sử dụng dưới dạng tệp PDF, DOC người dùng tải về tại đây.
- Các video hướng dẫn trực quan các tính năng của chương trình người dùng xem hoặc tải về tại đây.
- Tài liệu trợ giúp trên thanh công cụ Trợ giúp trong chính chương trình
 
Q2
Tôi có công trình được tạo bằng phần mềm SAP (hoặc ETABS), chương trình có thể lấy vào được không?
A2
Phần mềm DKG có khả năng lấy dữ liệu công trình từ SAP/ETABS, để thực hiện người dùng:
Bấm chọn thực đơn Tệp tin → chọn chức năng Lấy dữ liệu từ SAP/ETABS
 
Q3
Tải trọng bản thân của cấu kiện đã được tự động tính toán hay chưa?
A3
Tải trọng bản thân của các cấu kiện trong công trình đều được DKG tự động tính toán, người dùng không cần khai báo chúng khi gán tải.
 
 
Q4
Tôi muốn gán tải trọng của tường nhanh chóng thì làm thế nào?
A4
Trong DKG, tải tường được gán nhanh thông qua chức năng Gán tải tường, người dùng chỉ cần khai báo loại tường, chiều cao tường và hệ số cửa (nếu có) để chương trình tự động tính toán và gán tải.
Loại tường người dùng có thể khai báo thành 1 thư viện để dễ dàng sử dụng trong quá trình làm việc. Việc khai báo thư viện này người dùng sử dụng chức năng Thư viện tường trong thực đơn Tiện ích
   
Q5 Tại sao tôi không xuất được bản vẽ sang CAD hoặc thuyết minh sang Excel?
A5 Do bạn đang sử dụng DKG phiên bản dùng thử nên các chức năng này bị giới hạn. Để sử dụng hết các chức năng của chương trình bạn cần mua phiên bản thương mại của phần mềm.
   
Q6 Tại sao khi xuất bản vẽ dầm (hoặc cột) trong phiên đầu tiên, chương trình chỉ thể hiện 1 vài cấu kiện mà không phải toàn bộ?
A6 Khi xuất bản vẽ dầm (hoặc cột) trong lần đầu tiên chương trình chỉ xuất 5 cấu kiện. Để xuất toàn bộ cấu kiện người dùng sử dụng tính năng Nhóm dầm (hoặc Nhóm cột) trên menu Dầm (hoặc Cột tương ứng) để lựa chọn các dầm (hoặc cột) muốn thể hiện trên bản vẽ.
   
Q7 Tôi thấy trên sơ đồ kết cấu hiển thị tên phần tử, giờ tôi muốn xem các thông số khác như tiết diện, tải trọng... thì làm thế nào?
A7 Để hiển thị các thông số khác nhau người dùng sử dụng chức năng Xác lập thông số hiển thị (phím tắt Ctrl + E) trong thực đơn Hiển thị của chương trình. Tại hộp thoại hiện ra sẽ cho phép người dùng tùy chọn các thông số cần xem như tiết diện, giá trị tải trọng, diện tích thép....
   
 

 

2. Những câu hỏi liên quan hệ thống - khắc phục sự cố
Lên đầu trang