Mô tả Xem phim Download
Hướng dẫn tải và cài đặt Delta 9.x Tải về
Tổng quan về phần mềm dự toán Delta 9.x Tải về
Hướng dẫn tạo công trình mới, nhập tiên lượng Tải về
Hướng dẫn nhập dữ liệu từ Excel Tải về
Hướng dẫn nhập giá thông báo Tải về
Hướng dẫn tính bù giá ca máy Tải về
Hướng dẫn tính cước vận chuyển Tải về
Hướng dẫn tạo bảng chiết tính dự thầu Tải về
Hướng dẫn cách tạo bảng tổng hợp kinh phí hạng mục Tải về
Thêm/sửa tổng hợp kinh phí hạng mục và dự thầu mới Tải về
Hướng dẫn lập tiến độ thi công Tải về
Hướng dẫn Thẩm định dự án Tải về
Quyết toán – hướng dẫn cách lập thanh, quyết toán theo TT86/2011. Tải về
Hướng dẫn thêm/sửa đơn giá – quản trị dữ liệu người dùng Tải về