Mô tả Ngày phát hành Định dạng Download
Hướng dẫn cài đặt Delta 8.x 26/10/2015 .doc Tải về
Hướng dẫn TT01/2015/BXD 23/10/2015 .doc Tải về
Hướng dẫn nghị định 32/2015/CP 23/10/2015 .doc Tải về
Hướng dẫn thông tư 06/2016/TT-BXD (NEW) 01/06/2016 .doc Tải về
Hướng dẫn thông tư 05/2016/TT-BXD (NEW) 10/11/2016 .doc Tải về
Tổng quan về phần mềm dự toán Delta 8.x 03/11/2015 .pdf Tải về
Hướng dẫn tạo công trình mới, nhập tiên lượng 02/11/2015 .pdf Tải về
Hướng dẫn nhập giá thông báo 27/10/2015 .pdf Tải về
Hướng dẫn nhập dữ liệu từ Excel 27/10/2015 .pdf Tải về
Hướng dẫn tính bù giá ca máy 03/11/2015 .pdf Tải về
Hướng dẫn tính cước vận chuyển 27/10/2015 .pdf Tải về
Hướng dẫn tạo bảng chiết tính dự thầu 27/10/2015 .doc Tải về
Thêm/sửa tổng hợp kinh phí hạng mục và dự thầu mới 03/11/2015 .pdf Tải về
Hướng dẫn lập tiến độ thi công 26/10/2015 .doc Tải về
Hướng dẫn Thẩm định dự án 02/11/2015 .pdf Tải về
Quyết toán – hướng dẫn cách lập thanh, quyết toán theo TT86/2011 15/10/2014 Tải về
Hướng dẫn thêm/sửa đơn giá – quản trị dữ liệu người dùng 02/11/2015 .pdf Tải về